Thẩm định Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Đền thờ Bác Hồ, tỉnh Hậu Giang

Văn bản số 4158/BVHTTDL-DSVH ngày 08/10/2015 của Bộ VHTTDL gửi UBND tỉnh Hậu Giang về việc thẩm định Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Đền thờ Bác Hồ, tỉnh Hậu Giang.

 Di tích Đền thờ Bác Hồ, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: internet

Di tích Đền thờ Bác Hồ, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: internet

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1539/UBND-VX ngày 21/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đề nghị thẩm định Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ (kèm theo hồ sơ). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, bao gồm các hạng mục: Tu bổ, tôn tạo nhà tưởng niệm, nhà trưng bày, nhà hội, cổng – hàng rào – hồ nước; Xây dựng mới nhà điều hành – khu vệ sinh, chòi nghỉ – kiot, kè ao sen, kè rạch Năm Căn và hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, sân, bãi đỗ xe, san nền, chống mối, cây xanh, cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, chống sét).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý: Tại Thông báo số 66-TB/TW ngày 20/01/1982, Bộ Chính trị đã chỉ đạo các địa phương không được xây dựng nhà sàn lưu niệm Bác Hồ, do đó không đặt vấn đề xây dựng mới nhà sàn tại di tích trong Dự án này; Thuyết minh Dự án cần được rà soát, chỉnh sửa các lỗi kỹ thuật (đây không phải là hồ sơ Quy hoạch, Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 không phải của Bộ Xây dựng,…); bổ sung các căn cứ pháp lý, bao gồm: Luật di sản văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ; Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ; Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến để UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo của việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ theo quy định hiện hành.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: vanhoa.gov.vn

Tin tức khác