Xây dựng nông thôn mới ở xã Chiêu Lưu: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân được hưởng thụ”

Tác giả: Bùi Thu – Thanh Thủy

Là xã miền núi nghèo của huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Thời gian qua chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đã mang một luồng gió mới. Tuy nhiên với điều kiện của một xã nghèo, chương trình xây dựng NTM nơi đây cũng đang phải đối diện với muôn vàn khó khăn, thách thức.

Bí thư Đảng ủy xã Chiêu Lưu Moong Văn Đoàn

Bí thư Đảng ủy xã Chiêu Lưu Moong Văn Đoàn

Có dịp về công tác trong những ngày đầu Đông, chúng tôi đến với xã Chiêu Lưu, một xã đặc biệt khó khăn của huyện miền núi Kỳ Sơn. Dường như NTM cũng đang hiện hữu ở nơi đây, giao thông nông thôn cải thiện không còn cảnh khó khăn khi đi lại, đời sống tinh thần và vật chất của người dân cũng khá lên từng ngày.

Trao đổi với chúng tôi, Bí thư Đảng ủy Moong Văn Đoàn chia sẻ, trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư xây dựng của Đảng và Nhà nước đối với nông thôn vùng đặc biệt khó khăn, trong đó có xã Chiêu Lưu cùng với sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân xã nhà đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần quan trọng trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng, kinh tế – xã hội ngày càng phát triển, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã.

Đến nay xã đã hoàn thành 3/19 tiêu chí. Dân cư trên địa bàn ổn định, xây dựng cơ bản gần khép kín, bảo vệ sông suối, môi trường trong sạch. Giao thông nông thôn đường làng đạt 70%, giáo dục mầm non chuẩn bị được công nhận chuẩn giai đoạn 1.

Tuy nhiên, theo ông Đoàn, trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn những năm qua còn tồn tại một số chưa triển khai tốt như sự phối hợp của các tổ chức Đảng, chính quyền và nhân dân trong thực hiện các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng gặp nhiều khó khăn, giải tỏa mặt bằng còn chậm, tự thân vận động trong việc chuyển đổi cơ cấu ngành nghề hiệu quả thấp, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, an ninh nông thôn còn nhiều tiềm ẩn phức tạp, các tệ nạn xã hội như buôn bán trẻ em sang Trung Quốc… ngày càng xảy ra bất ổn.

Một góc xã Chiêu Lưu.

Một góc xã Chiêu Lưu.

Nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân nhận thức chưa đầy đủ về tầm quan trọng của việc xây dựng NTM, sự phối hợp của các ban ngành, các hệ thống chính trị từ xã đến thôn bản chưa chặt chẽ, nhân dân còn thụ động, trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước cấp trên là chính, trình độ năng lực, vai trò lãnh đạo của cán bộ, đảng viên còn hạn chế, một số tiêu chí về NTM chưa phù hợp với điều kiện tại khu dân cư.

Để thực hiện chương trình, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện NTM tại địa bàn xã, Đảng ủy xã Chiêu Lưu xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa của dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái.

Xây dựng NTM là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, với phương châm “Nhà nước với dân cùng làm”, trong đó cấp ủy Đảng đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành dựa vào nội lực của cộng đồng dân cư, đồng thời đảm bảo phương châm ‘dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân được hưởng thụ”. Nhằm phát huy và khuyến khích sáng tạo, tính tự chủ, năng động, trách nhiệm của người dân để phát triển với sự trợ giúp của nhà nước để dân thực hiện có hiệu quả.

Xây dựng NTM trong đó có nội dung về giáo dục, y tế, trong 19 tiêu chí NTM. Với điều kiện, đặc điểm khu dân cư toàn xã có 11 thôn nên từ nay đến năm 2017 phấn đấu xây dựng 2 bản đạt 8 tiêu chí, 4 bản đạt 6 – 7 tiêu chí, 5 bản đạt 4 – 5 tiêu chí. Đến năm 2020 phấn đấu 3 bản đạt 16 tiêu chí, 4 bản đạt 10 – 13 tiêu chí, 3 bản đạt 7 – 8 tiêu chí, 1 bản đạt 5 tiêu chí.

Để đạt được kế hoạch đề ra, xã nhà cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, công tác quản lý điều hành của chính quyền phối hợp công tác tuyên truyền vận động của MTTQ các đoàn thể từ xã đến thôn bản, các tầng lớp nhân dân trong xây dựng NTM có hiệu quả. Phát huy lợi thế, khai thác hiệu quả tiềm năng của từng khu dân cư. Vận động nhân dân và các nhà kinh doanh trên địa bàn đóng góp và nguồn kinh phí của nhà nước trong mức hỗ trợ cho địa phương để cân đối, phân khai theo nội dung đầu tư từng đơn vị.

“Chúng tôi rất mong muốn cơ quan chức năng sẽ can thiệp hạn chế tình trạng lừa đảo, buôn bán người đi nước ngoài để nhân dân tập trung vào phát triển kinh tế bằng chính sức lực của mình. Các ban ngành cấp trên, các đơn vị nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm ủng hộ để Chiêu Lưu có thể thoát nghèo, xây dựng NTM”, ông Đoàn chia sẻ

Gửi phản hồi

Tin tức khác