Xuân Lộc: “Biến các mục tiêu trở thành hiện thực”

Tác giả: Cầm Bá Đức (Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc)

Trong 9 tháng đầu năm 2017, xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã thu được nhiều kết quả về kinh tế – xã hội. Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm giúp đỡ của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các ban ngành đoàn thể cấp huyện, sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Hội trường xã đã được đầu tư xây dựng mới

Về lĩnh vực lâm nghiệp, xã Xuân Lộc đã chỉ đạo phát động tổ chức trồng cây phân tán ở tất cả các thôn, đã trồng được 1.815 cây, đạt 90% kế hoạch đề ra. Tổng diện tích rừng trồng trong 7 tháng đầu năm 2017 là 148,08 ha, bao gồm trồng mới và trồng sau thu hoạch, chủ yếu là cây keo, quế và một số cây có giá trị kinh tế, đạt 98,6% so với kế hoạch và Nghị quyết của HĐND xã đề ra. Đã chăm sóc trồng rừng dự án 147 là 68,18 ha, có 50 hộ dân tham gia dự án, được hỗ trợ gạo theo dự án là 86,152kg…

Thực hiện chủ trương của cấp trên, UBND xã đã tăng cường công tác quản lý chăm sóc bảo vệ và phát triển rừng. Đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm triển khai công tác phòng chống cháy rừng, công tác an ninh rừng được giữ vững. Trên địa bàn trong 9 tháng qua không để ra cháy rừng. Đặc biệt đã tổ chức hội nghị giao ban thực hiện Quy chế phối hợp bảo vệ rừng giữa các tổ chức chính trị và Quy ước với các thôn, bản, tổ chức quản lý các xưởng cưa, xẻ và các loại cưa xăng.

Mặc dầu gặp khó khăn về khí hậu, thời tiết, song UBND xã đã chỉ đạo nhân dân trên địa bàn thực hiện có hiệu quả lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi thú y. Nhờ áp dụng có hiệu quả các tiến bộ về khoa học kỹ thuật, năng suất, chất lượng được nâng lên rõ rệt. Riêng diện tích lúa đã gieo cấy trong 9 tháng là 2 vụ với 342,780ha cấy, đạt 98% kế hoạch. Trong đó lúa lai là 119,79ha, lúa thuần là 222,9902 ha, cho năng suất bình quân đạt 39 tạ/1ha, sản lượng đạt 13.347,08 tấn. UBND xã cũng đã chỉ đạo các ngành chuyên môn tăng cường và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn bà con nhân dân trên địa bàn phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm. Nhờ thực hiện tốt công tác này, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tiếp tục tăng lên.
 

Cơ sở hạ tầng đã từng bước “thay da đổi thịt”

Về công tác xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Xuân Lộc đã đạt được 9/19 tiêu chí và tiếp tục đăng ký 3 tiêu chí trong năm 2017 này. UBND xã đề ra mục tiêu phấn đấu để hoàn thành các tiêu chí đã đăng ký, đồng thời tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của cấp trên, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn…

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2017, những tháng còn lại UBND xã sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, phát huy sức mạnh toàn dân, huy động mọi nguồn lực của địa phương, tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của cấp trên để từng bước “biến các mục tiêu trở thành hiện thực”.

Về lĩnh vực nông, lâm nghiệp, tiếp tục chỉ đạo nhân dân làm tốt công tác thủy lợi đảm bảo diện tích gieo cấy tăng năng suất và sản lượng. Một mặt mạnh dạn áp dụng các tiến bộ về khoa học và kỹ thuật, đưa giống có năng suất cao vào sản xuất, thực hiện tốt công tác dự báo dịch bệnh hại trên cây trồng, vật nuôi, hạn chế ở mức thấp nhất thiệt hại thiên tai gây ra. Tập trung chỉ đạo nhân dân cấy hết diện tích và trồng cây màu theo đúng kế hoạch. UBND xã cũng sẽ chỉ đạo các thôn, bản đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra rừng để kịp thời phát hiện các vụ vi phạm để xử lý. Giữ vững an ninh rừng ổn định, không để xẩy ra cháy rừng, quản lý chặt chẽ việc khai thác tài nguyên rừng, khai thác tận thu lâm sản phụ. Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo, triển khai đôn đốc các thôn trồng rừng, bám sát kế hoạch đề ra, rà soát hiện trạng đất rừng sản xuất để giao cho nhân dân quản lý sản xuất. Phấn đấu trồng cây đạt 100% kế hoạch trở lên.
 

Hệ thống giáo dục được quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất

UBND xã sẽ đẩy mạnh các giải pháp nhằm thực hiện tốt các lĩnh vực về văn hóa – xã hội trên địa bàn, nhất là công tác giáo dục. Đối với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, chỉ đạo Trạm y tế xã chuẩn bị tốt các cơ sở vật chất, thuốc men để khám và điều trị cho nhân dân, cấp phát BHYT kịp thời, đúng đối tượng. Đặc biệt chú trọng đến công tác xóa đói giảm nghèo, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và coi đây là khâu đột phá để mang lại hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm cho lao động dôi dư hiện nay trên địa bàn…
 

Trả lời

Tin tức khác