Đắk Lắk: Hội Làm vườn Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ

Tác giả: Huỳnh Duy Thanh

Vừa qua, Hội Làm vườn tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ V (2015-2020) nhằm kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được công tác Hội, phong trào kinh tế VAC, những tồn tại yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ IV, xác định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2015-2020).

Dac Lac

Trong nhiệm kỳ qua, Hội không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Toàn tỉnh có 02 huyện hội và thành hội Buôn Ma Thuột, có 26 cơ sở xã, phường, thị trấn, 108 chi hội thôn, buôn, tổ dân phố với 1.285 hội viên; kinh tế VAC phát triển, thu hút nhiều lực lượng tham gia. Nhiều hội viên đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tận dụng không gian trồng xen nhiều cây, nhiều tầng, kết hợp trồng trọt với chăn nuôi tạo thành nguồn thu nhập cao trên một đơn vị diện tích; xây dựng nhiều mô hình đem lại hiệu quả thiết thực như Tỉnh hội xây dựng 07 mô hình nuôi bò cái sinh sản luân chuyển, Tp.Buôn Ma Thuột xây dựng nhiều mô hình nuôi nhím, ếch, cá nước ngọt, gà thả vườn, heo rừng, chồn, rắn, thỏ, dê, ghép cà phê, trồng cây ăn trái xen cà phê. Huyện Buôn Đôn xây dựng mô hình nuôi gà an toàn sinh học, trồng cây ca cao ghép dưới tán cây điều, tưới cà phê nhỏ giọt tiết kiệm nước; Huyện Ea Súp 06 mô hình nuôi nhím…; trong nhiệm kỳ qua 5 năm đã tổ chức 155 lớp tập huấn kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi có 6.300 lượt người tham dự; tổ chức 46 cuộc Hội thảo về trồng rau an toàn, ngô lai, trồng cỏ nuôi bò, lúa lai, ghép cà phê.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội tiếp tục công tác xây dựng Hội đạt vững mạnh. Phấn đấu cuối nhiệm kỳ có ít nhất 75% tổ chức hội cấp huyện, xã đạt từ khá trở lên, phát triển hội viên mới, thành lập thêm chi Hội cơ sở; phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh, các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, thông tin, tuyên truyền chuyển giao khoa học kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh, dịch hại cây trồng, vật nuôi, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho hội viên và nông dân; chú trọng trong phát triển kinh tế VAC- trang trại để tăng thu nhập cho hộ nông dân, nhằm đạt tiêu chí quan trọng trong 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và cũng là giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa V (2015-2020), đồng chí Trương Thị Xê tái đắc cử Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh nhiệm kỳ V (2015 -2020)./.

Trả lời

Nguồn bài viết: vusta.vn

Tin tức khác