Bạc Liêu: Thăm và chúc mừng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi

Tác giả: Sơn Dương

Thay mặt UBND tỉnh Bạc Liêu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Ái Nam mong rằng, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi của tỉnh tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của tổ chức Hội nói chung, của người cao tuổi nói riêng để tuyên truyền, vận động cháu con, hội viên, quần chúng nhân dân tích cực học tập, lao động sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc, khu dân cư văn hóa, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10, ông Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã đến thăm và chúc mừng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Bạc Liêu.

Nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10, Lê Thị Ái Nam – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ( người đứng bên trái) đã đến thăm và chúc mừng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Bạc Liêu.

Tại buổi đến thăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Ái Nam cho biết những năm gần đây tỉnh Bạc Liêu không ngừng phát triển trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có sự đóng góp to lớn của các lớp người cao tuổi và Hội Người cao tuổi tỉnh.
Hội Người cao tuổi tỉnh đã thực hiện tốt các chính sách của Đảng và nhà nước, đồng thời không ngừng chăm sóc người cao tuổi, vận động hội viên tham gia tích cực vào phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung tay xây dựng nông thôn mới, công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần ổn định an ninh trật tự xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phát huy vai trò của người cao tuổi trong công tác đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền.
Cũng tại buổi đến thăm Lê Thị Ái Nam – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu mong rằng, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi của tỉnh tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của tổ chức Hội nói chung, của người cao tuổi nói riêng để tuyên truyền, vận động cháu con, hội viên, quần chúng nhân dân tích cực học tập, lao động sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc, khu dân cư văn hóa, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.
Đại diện Hội người cao tuổi, Nguyễn Hiền Lương, Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi của tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với người cao tuổi. Thay mặt cho người cao tuổi của tỉnh gửi gấm đến các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm công tác chăm sóc người cao tuổi, giúp các cụ yên tâm, tin tưởng, sống vui, khỏe, giáo dục con cháu học tập, rèn luyện, lao động góp phần đưa lĩnh vực kinh tế – xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Trả lời

Tin tức khác