Bến Tre hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi

Tác giả: Sơn Dương

Trong 9 tháng đầu năm 2015, kinh tế của tỉnh Bến Tre vẫn đảm bảo ổn định và tăng trưởng ở mức 7%. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục phát triển. Đã có 204 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 9%, vốn đăng ký đạt 1.274 tỷ đồng, tăng gần 3 lần. Tỉnh cũng đã cấp mới 16 dự án, vốn đăng ký 1.265 tỷ đồng. Hiện toàn tỉnh có 2.834 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 12.739 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 43 ngàn lao động.

Tổ chức cho các doanh nghiệp tỉnh tiếp thị các sản phẩm chế biến từ dừa.

Tổ chức cho các doanh nghiệp tỉnh tiếp thị các sản phẩm chế biến từ dừa.

Quan tâm doanh nghiệp vừa và nhỏ

Theo ông Nguyễn Trúc Sơn – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, tình hình phát triển doanh nghiệp trong tỉnh ổn định, hoạt động sản xuất, kinh doanh theo chiều hướng tốt hơn. Nhiều doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, đóng góp ngân sách ngày càng tăng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng kim ngạch xuất khẩu, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Nhiều năm qua, công tác hỗ trợ doanh nghiệp được lãnh đạo tỉnh quan tâm. Ngoài thực hiện chính sách trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, tỉnh còn triển khai thực hiện một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; việc gia hạn nợ, giảm một số khoản thu ngân sách nhà nước về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ngoài ra, tỉnh còn ban hành các chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng chợ; đề án Phát triển công nghiệp chế biến nông thủy sản, thực phẩm đến năm 2020; chương trình xúc tiến thương mại; chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa; chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh các làng nghề tiểu thủ công nghiệp; chương trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Công tác cải cách hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh được quan tâm. Đã kịp thời ban hành mới, bổ sung, sửa đổi, thay thế thủ tục hành chính không còn phù hợp. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, thuế, đăng ký doanh nghiệp.
Việc công khai các thủ tục, giảm thời gian, chi phí đi lại, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp; công khai số điện thoại đường dây nóng của các cơ quan, đơn vị để tiếp nhận ý kiến phản ảnh của doanh nghiệp, nhà đầu tư về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi công vụ.

Các văn bản pháp luật có liên quan đến đầu tư, kinh doanh, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cũng được công bố công khai trên website của các sở, ngành tỉnh.

Hỗ trợ nguồn vốn, khoa học công nghệ

Từ nguồn hỗ trợ của dự án ODA, nguồn Trung ương, tỉnh tổ chức 9 lớp tập huấn nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, kiến thức pháp luật thương mại điện tử, kỹ năng bán lẻ, tiếp thị, đàm phán, điều kiện kinh doanh các mặt hàng kinh doanh có điều kiện cho 279 doanh nghiệp. Trong đó, các địa bàn kinh tế khó khăn chiếm 55,9% với tổng vốn 350 triệu đồng.

Tỉnh cũng đã tập trung nhiều hoạt động hỗ trợ về khoa học công nghệ cho doanh nghiệp như xây dựng 20 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất, một mô hình tiết kiệm năng lượng cho ngành chế biến dừa, 38 dự án đầu tư máy móc thiết bị, cải tiến, đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh.

Hỗ trợ 6 doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến và các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng. Hướng dẫn doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh làm hồ sơ đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, đã có 135 doanh nghiệp được cấp bằng bảo hộ.

Tổng chi phí hỗ trợ là 6,395 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương 3,434 tỷ đồng, vốn trung ương 200 triệu đồng, vốn từ các dự án và vốn của các doanh nghiệp là 2,769 tỷ đồng. Gia hạn cho một doanh nghiệp chậm nộp thuế 3 tỷ đồng, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất cho 9 doanh nghiệp với số tiền 1,8 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Đức – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bến Tre cho biết: Ngân hàng cũng đã tích cực và chủ động triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ, ưu đãi về lãi suất cho vay và các chính sách khác có liên quan để hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động.

Đã có trên 95% doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất được các ngân hàng thương mại cho vay. Những tháng đầu năm 2015, tổng doanh số cho vay 13 ngàn tỷ đồng, tăng 11%; tổng dư nợ 17 ngàn tỷ đồng, tăng 6,5%.

Ông Cao Văn Trọng – Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre phát biểu tại cuộc họp mặt doanh nhân ngày 13/10/2015, nhấn mạnh: Lãnh đạo tỉnh rất quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là trên lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, và quan tâm giải quyết nhiều trường hợp giảm thuế, giãn nợ thuế, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường, đổi mới thiết bị công nghệ, đăng ký bảo hộ hàng hóa, tổ chức nhiều sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư trong ngoài nước.

Tỉnh còn tổ chức cho lãnh đạo doanh nghiệp tham gia diễn đàn sáng tạo, đổi mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, và kịp thời tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp có nhiều đóng góp về kinh tế, an sinh xã hội./.

Trả lời

Tin tức khác