Bến Tre: Hỗ trợ dụng cụ chứa nước cho 1.189 hộ nghèo nông thôn ven biển

Thực hiện Dự án Xây dựng khả năng ứng phó, phục hồi, thích nghi với rủi ro thảm họa và biến đổi khí hậu cho phụ nữ tại Bến Tre (gọi tắt làRADCC), trong đó, hợp phần cải thiện nước sạch và vệ sinh môi trường tại năm xã thuộc vùng dự án của huyện Ba Tri (Bến Tre) đã hỗ trợ cung cấp 581 bồn nhựa, 595 ống hồ xi – măng (mỗi ống hồ, bồn nhựa có dung tích 2.000 lít) chứa nước sinh hoạt cho hơn 1.176 hộ nghèo, hỗ trợ hòa mạng nhà máy nước cho 13 hộ, với tổng kinh phí thực hiện trên 3,4 tỉ đồng.
Ngoài ra, dự án RADCC cũng triển khai các hợp phần nâng cao năng lực trong việc quản lý rủi ro thảm họa và thích ứng với biến đổi khí hậu; sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu tại năm xã trong vùng dự án của huyện Ba Tri.
Qua thời gian thực hiện, các hợp phần này đã có những hoạt động hỗ trợ phù hợp với người dân, thông qua các mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu, nhằm đa dạng hóa sinh kế, tăng thu nhập, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khi hậu cho người dân, góp phần cải thiện việc tiếp cận nước sạch cho các hộ gia đình nghèo.

Trả lời

Nguồn bài viết: Bao Văn Hóa

Tin tức khác