Bổ sung 3 điểm di tích mới vào di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Côn Đảo

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Công văn số 4242/UBNDVP ngày 13-6-2016, đề nghị xem xét, bố sung 3 điểm di tích mới phát hiện gồm: Nghĩa địa tù đầu tiên Côn Đảo, Lò thiêu xác tù nhân Côn Đảo, Bãi xử bắn tù nhân Côn Đảo vào di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo theo đề nghị của Ban liên lạc cựu tù chính trị Trại I- 6B Côn Đảo.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có Công văn số 4242/UBNDVP ngày 13-6-2016, đề nghị xem xét, bố sung 3 điểm di tích mới phát hiện gồm: Nghĩa địa tù đầu tiên Côn Đảo, Lò thiêu xác tù nhân Côn Đảo, Bãi xử bắn tù nhân Côn Đảo vào di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo theo đề nghị của Ban liên lạc cựu tù chính trị Trại I- 6B Côn Đảo.                                              Bộ VH-TT-DL thống nhất chủ trương bổ sung 3 điểm di tích nêu trên vào Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Bộ cũng đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở VH-TT-DL tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tiến hành lập hồ sơ khoa học các điểm di tích nêu trên theo quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ VH-TT-DL quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh gửi tới Bộ VH-TT-DL trước ngày 30-9-2016, để xin ý kiến Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Theo thông tin của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Lò thiêu tù nhân còn tương đối nguyên vẹn nhưng hiện nay nằm trong khu đất của dân; tại Nghĩa địa đầu tiên, trước khi quy hoạch phân lô, nền vẫn còn nhiều mồ mả; tại Bãi xử bắn tù nhân, hiện nay có danh sách, ngày và giờ xử bắn 51 người từ năm 1947 đến 1953. UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phân giới, cắm mốc quy hoạch khu di tích lịch sử này.

Bộ VH-TT-DL thống nhất chủ trương bổ sung 3 điểm di tích nêu trên vào Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Bộ cũng đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao Sở VH-TT-DL tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tiến hành lập hồ sơ khoa học các điểm di tích nêu trên theo quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ VH-TT-DL quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh gửi tới Bộ VH-TT-DL trước ngày 30-9-2016, để xin ý kiến Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo thông tin của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Lò thiêu tù nhân còn tương đối nguyên vẹn nhưng hiện nay nằm trong khu đất của dân; tại Nghĩa địa đầu tiên, trước khi quy hoạch phân lô, nền vẫn còn nhiều mồ mả; tại Bãi xử bắn tù nhân, hiện nay có danh sách, ngày và giờ xử bắn 51 người từ năm 1947 đến 1953. UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phân giới, cắm mốc quy hoạch khu di tích lịch sử này.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: SGGP Online

Tin tức khác