Cà Mau giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia quốc gia mới đạt 2% kế hoạch

Tác giả: NGỌC CHÁNH

Theo UBND tỉnh Cà Mau, nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia quốc gia đạt rất thấp khi mới giải ngân được 3 tỷ đồng, tương đương 2% kế hoạch vốn.
Ngày 29-7, UBND tỉnh Cà Mau cho biết đã có báo cáo Chính phủ về tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.
Theo báo cáo, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 đã phân bổ đến nay là 2.085 tỷ đồng (gồm cả kế hoạch vốn năm 2016 kéo dài chuyển sang năm 2017). Trong đó: vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương là 1.181 tỷ đồng, vốn các chương trình mục tiêu 565 tỷ đồng, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia 131 tỷ đồng, còn lại là vốn trái phiếu Chính phủ 206 tỷ đồng.
Tính đến ngày 30-6, tổng giá trị giải ngân đạt 886 tỷ đồng, bằng 42% tổng vốn kế hoạch. Ước tính đến ngày 31-7, tiến độ giải ngân đạt 51% tổng kế hoạch vốn.
Theo UBND tỉnh Cà Mau, nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia quốc gia đạt rất thấp khi mới giải ngân được 3 tỷ đồng, tương đương 2% kế hoạch vốn. Nguyên nhân báo cáo là do Trung ương mới giao kế hoạch vốn vào giữa tháng 4-2017 và theo quy định phải thông qua Thường trực HĐND tỉnh nên tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch vốn đạt thấp. Ngoài ra, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cũng giải ngân thấp, chỉ gần 17 tỷ đồng, bằng 8% kế hoạch vốn.
Lý giải về việc tỷ lệ vốn giải ngân thấp, UBND tỉnh Cà Mau cho rằng do thời gian qua giá cát xây dựng tăng đột biến cùng với tình trạng cung không đủ cầu gây chậm tiến độ thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Giá cát tăng đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Giá cát tăng đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ngoài ra, do kế hoạch vốn năm 2016 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2017 nên cuối tháng 5-2017 mới được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất cho phép kéo dài (nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, chương trình mục tiêu). Đó cũng là lý do gây ảnh hưởng đến giá trị giải ngân.

Để tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư do ảnh hưởng bởi giá cát tăng, UBND tỉnh Cà Mau kiến nghị các bộ, ngành Trung ương xem xét, báo cáo Chính phủ có cơ chế đặc thù bù giá hoặc điều chỉnh hợp đồng đối với các gói thầu theo hình thức trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định đang triển khai…

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: SGGP

Tin tức khác