Cà Mau phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá ở ĐBSCL

Ngày 22/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: TTXVN

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ tỉnh Cà Mau đã vượt qua khó khăn thử thách, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong nhiệm kỳ qua.

Kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá; xuất khẩu thủy sản đứng đầu cả nước, chuyển dịch cơ cấu sản xuất phát triển nhanh; nông, lâm nghiệp phát triển tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Cà Mau đã chú trọng thực hiện công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, Cà Mau vẫn còn có những tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới, đó là kinh tế phát triển chưa bền vững, kết cấu hạ tầng còn thấp. Tỉnh chưa khai thác tốt lợi thế và tiềm năng; công nghiệp, dịch vụ phát triển chậm, đời sống của một bộ phận người dân nông thôn còn nhiều khó khăn.

Ông Lê Thanh Hải lưu ý trong nhiệm kỳ tới, Cà Mau cần dự báo chính xác tình hình để có quyết sách đúng đắn, phù hợp; tiếp thu các Nghị quyết của Trung ương gắn với tình hình thực tế địa phương để có chương trình hành động cụ thể; phấn đấu phát triển kinh tế toàn diện, bền vững, trong đó tập trung khai thác tốt lợi thế, tiềm năng hiện có của địa phương, ưu tiên liên kết vùng, miền nhằm tạo thêm động lực để phát triển.

Cà Mau phấn đấu đến hết năm 2020 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực ĐBSCL. Tỉnh cũng cần quan tâm đầu tư, chỉ đạo phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, bảo vệ tốt tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Ngay tại Đại hội này, các đại biểu cần phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí trong Đảng; dân chủ, công tâm trong việc lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, uy tín và năng lực để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Cà Mau xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo việc khai thác hiệu quả tiềm năng, nguồn lực, thế mạnh của tỉnh; tiếp tục thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát huy cao năng lực cạnh tranh; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ trong tất cả các ngành, lĩnh vực; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; phấn đấu đến năm 2020 Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá của vùng ĐBSCL.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 kết thúc vào ngày 24/9./.

Trả lời

Nguồn bài viết: TTXVN

Tin tức khác