Các Công ty đa cấp bị dừng hoạt động ở Thừa Thiên Huế

Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra thông báo số 1741/TB – SCT ngày 14/10/2016, về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, nội dung thông báo nêu rõ như sau:

ct ct1 ct2

Gửi phản hồi

Tin tức khác