Cán bộ, công chức, viên chức được tăng lương

Tác giả: Bảo Trân

Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.

congchuc-1424795530728

Nghị định (NĐ) có hiệu lực thi hành từ ngày 1-4-2015. Chế độ quy định tại NĐ này được tính hưởng kể từ ngày 1-1-2015.

Nhiều đối tượng được hưởng

Theo đó, người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống được tăng thêm tiền lương bằng 8% mức lương hiện hưởng (gồm hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh hiện hưởng nhân mức lương cơ sở). Tiền lương tăng thêm không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và tính các loại phụ cấp lương.

Cụ thể, những người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống là cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước (NSNN) làm việc trong cơ quan của Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội; công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập; viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ, công chức cấp xã.

Ngoài ra, còn có đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương theo bảng lương do nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền quyết định đến làm việc tại các hội, tổ chức phi chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội theo quy định tại NĐ số 68/2000; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao của đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù.

Đáng chú ý, trong đó có đối tượng là giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động được quy định tại Quyết định số 60/2011 của Thủ tướng Chính phủ; viên chức làm việc trong trạm y tế xã theo quy định tại NĐ số 117/2014; công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng hưởng lương từ NSNN thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam; công nhân, nhân viên công an và lao động hợp đồng hưởng lương từ NSNN thuộc Công an Nhân dân; người hưởng lương từ NSNN trong tổ chức cơ yếu.

Tăng trợ cấp người có công

Chính phủ cũng vừa ban hành NĐ thay thế NĐ số 101/2013 theo hướng tăng mức trợ cấp, phụ cấp. Cụ thể, trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của một liệt sĩ là 1.318.000 đồng/tháng, 2 liệt sĩ là 2.636.000 đồng/tháng, 3 liệt sĩ trở lên là 3.954.000 đồng/tháng; trợ cấp tiền tuất đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác (diện không hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng) là 1.318.000 đồng/tháng. Bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng theo mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân liệt sĩ như trên và hưởng phụ cấp 1.105.000 đồng/tháng. Mức trợ cấp đối với người phục vụ bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình là 1.318.000 đồng/tháng. Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến hưởng trợ cấp 1.105.000 đồng/tháng.

Theo NĐ mới, liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng thì người thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp 500.000 đồng/năm…

Miễn, giảm giá vé tàu

Theo NĐ số 14/2015 vừa được Chính phủ ban hành, có 7 đối tượng chính sách xã hội được hưởng chế độ miễn, giảm giá vé tàu. Cụ thể: giảm 90% giá vé cho người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19-8-1945, bà mẹ Việt Nam anh hùng; giảm 30% giá vé cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng; miễn vé trẻ em dưới 6 tuổi.

Trả lời

Nguồn bài viết: Báo Người Lao Động

Tin tức khác