Cần Thơ: Danh nhân nước ngoài được đặt tên đường

Tác giả: NGUYỄN VĂN MẪN

Với danh nhân nước ngoài có những đóng góp to lớn gắn liền với sự hình thành và phát triển của thành phố có thể được xem xét, đưa vào ngân hàng tên đường và công trình công cộng.

Ảnh chụp màn hình giao diện trang web ngân hàng tên đường và công trình công cộng trên địa bàn TP Cần Thơ

Ảnh chụp màn hình giao diện trang web ngân hàng tên đường và công trình công cộng trên địa bàn TP Cần Thơ

Đó là một trong những nội dung của quy định về tiêu chí chọn tên, đưa vào ngân hàng tên đường và công trình công cộng trên địa bàn TP Cần Thơ vừa được UBND TP Cần Thơ ban hành. Theo đó, ngân hàng tên đường và công trình công cộng trên địa bàn TP Cần Thơ được xây dựng trên phần mềm vi tính dưới dạng chương trình quản lý cơ sở dữ liệu mở, có thể bổ sung, điều chỉnh và cập nhật tại địa chỉ http://www.canthostreet.org.vn.

Đối tượng đưa vào ngân hàng tên đường và công trình công cộng bao gồm 4 loại sau: Địa danh (gồm tên địa phương, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh). Mỹ từ: Có ý nghĩa tiêu biểu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Sự kiện: Tên phong trào cách mạng, sự kiện lịch sử. Danh nhân: Tên nhân vật lịch sử, danh nhân văn hóa. Đối với danh nhân còn sống hoặc còn có ý kiến đánh giá khác nhau hoặc chưa rõ ràng về mặt lịch sử thì chưa đưa vào ngân hàng tên.

Trả lời

Nguồn bài viết: Báo Nông Nghiệp Việt Nam

Tin tức khác