Cần Thơ phấn đấu là trung tâm khởi nghiệp vùng ĐBSCL

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố Cần Thơ (GRDP) đạt 28.755 tỷ đồng, tăng 6,82%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,6%, các sản phẩm chủ lực tăng khá; giá trị ngành dịch vụ đạt 17.923 tỷ đồng, tăng 6,85%; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt 43.400 tỷ đồng, tăng 10,5%; thu ngân sách đạt trên 8.000 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ; đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho 634 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 3.000 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 11.497 doanh nghiệp.

Một góc thành phố Cần Thơ

Một góc thành phố Cần Thơ

Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, giáo dục và đào tạo, y tế, giải quyết việc làm, chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo được quan tâm; lòng tin của các tầng lớp nhân dân vào xây dựng và phát triển Thành phố được củng cố và nâng lên; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, kinh tế – xã hội của Thành phố vẫn còn một số khó khăn, nguồn nhân lực chất lượng cao và cơ sở hạ tầng kết nối Thành phố với các địa phương trong vùng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. Sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn do hạn hán và xâm nhập mặn; xuất khẩu giảm so với cùng kỳ; sản phẩm du lịch đặc thù và chất lượng dịch vụ du lịch còn hạn chế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thành phố Cần Thơ cần chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, nhất là cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực để chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và có cơ chế thông thoáng, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Đồng thời thu hút mọi nguồn lực xã hội tham gia đầu tư, tạo bước đột phá trong phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp công nghệ cao, tạo thêm nhiều việc làm mới và tăng thu nhập cho người lao động; Cần Thơ đi đầu, là trung tâm khởi nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Thành phố Cần Thơ cần tăng cường quản lý các quy hoạch và nâng cao tầm nhìn quy hoạch, trước hết là quy hoạch đất đai, đô thị, môi trường, quản lý tài nguyên nước gắn với thực hiện đồng bộ các giải pháp công trình và phi công trình nhằm ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu; phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ có tiềm năng, lợi thế; biến những khó khăn, thách thức do biến đổi khí hậu thành cơ hội, động lực thúc đẩy phát triển mới (chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ phù hợp và đa dạng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ,…).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thành phố Cần Thơ cần chủ động tham gia thực hiện tốt liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương và cả vùng, khắc phục khó khăn, cùng phân công, điều phối giữa các địa phương trong vùng, tổ chức sản xuất các sản phảm hàng hóa chất lượng cao, hình thành các vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn theo chuỗi giá trị.

Đồng thời liên kết với các địa phương, thành phố lớn trong nước, kết nối với khu vực và quốc tế để trao đổi, tiếp thu và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới, tìm kiếm, mở rộng thị trường để thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Thành phố Cần Thơ cũng cần giải quyết tốt các vấn đề xã hội, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: Chinhphu.vn

Tin tức khác