Truyền thống

  • congChieng250509 Thức dậy sức sống cồng chiêng

    Cách đây 3 năm làng mình không có đội cồng chiêng nào “ra hồn” đâu, bây giờ đã có 2 đội cồng chiêng “thế hệ mới” luôn đấy, các em đánh chiêng nhịp nhàng mà...

  • Kay cô nia Nghĩ về “Bóng cây Kơ nia” với đất...

    Sự ra đời của “Bóng cây Kơ nia” gắn liền với mảnh đất Kon Tum, bởi nó được sáng tạo ngay tại Tê Xăng (Tu Mơ Rông, Kon Tum). Vì thế, nói đến Kon Tum...

  • Ve chien khu Về chiến khu Kbang…

     Ngồi trên xe về Kbang trong một ngày nắng nhấp nhóa mặt đường, tôi chợt nhớ, té ra, chuyến đi công tác đầu tiên trong đời công chức của mình khi đặt chân lên Pleiku...

  • Page 7 of 7« First...34567