Chỉ cho tôi tên đường “Trịnh Quang Nghị” ?

Tác giả:  TT- Đức Hiệp

Dù khoảng cách 10m, nhưng biển tên con đường đã bị những nhánh cây xanh bên đường che khuất tầm nhìn.

Chỉ cho tôi tên đường “Trịnh Quang Nghị”

10 giờ sáng ngày 16 tháng 3 năm 2015, trên tuyến đường đại lộ Nguyễn Văn Linh hướng về Cần Giuộc tỉnh Long An, chúng tôi vừa lái xe, vừa phải quan sát kỹ để tìm con đường mang tên“Trịnh Quang Nghị” nhưng không thể tìm ra được, dù khoản cách 10m. Tên con đường đã bị những nhánh cây xanh bên đường che khuất tầm nhìn.

Chúng tôi rất mong những người có trách nhiệm quản lý cung đường trên, sớm trả lại tầm nhìn để người dân khi tham gia giao thông trên đại lộ Nguyễn Văn Linh có thể dễ dàng nhìn thấy tên đường “Trịnh Quang Nghị”.

Trả lời

Tin tức khác