Chư Prông: Tái canh hơn 460 ha cà phê già cỗi trong năm 2017

Tác giả: Mai Ka

Theo kế hoạch, trong năm 2017, huyện Chư Prông sẽ thực hiện tái canh hơn 460 ha cà phê già cỗi của 163 hộ dân. Nguồn vốn để thực hiện tái canh dự kiến hơn 33 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, trong năm 2017, huyện Chư Prông sẽ thực hiện tái canh hơn 460 ha cà phê già cỗi của 163 hộ dân. Nguồn vốn để thực hiện tái canh dự kiến hơn 33 tỷ đồng.   Ảnh: Mai Ka Ảnh: Mai Ka Theo đó, mỗi ha cà phê già cỗi, người dân sẽ được hỗ trợ vay 150 triệu với lãi suất thấp trong thời hạn vay là 8 năm. Trong đó, 4 năm đầu người dân chưa phải trả lãi và gốc. Để triển khai chính sách cho vay vốn tái canh cà phê trên địa bàn 15 xã, thị trấn của huyện, đại diện Ngân hàng đã hướng dẫn người dân các thủ tục trong việc cho vay tái canh cà phê. Bên cạnh đó,  nghe phản hồi ý kiến của người dân phản ánh về các vấn đề liên quan như: đối tượng vay vốn, hình thức vay tái canh, điều kiện vay vốn, lãi suất vay vốn, thời gian tính lãi và giống tái canh… Thời gian tới, phòng Nông nghiệp huyện cũng sẽ mở các lớp tập huấn để triển khai cách chăm sóc cây cà phê; cử cán bộ nông nghiệp đến tận nơi tư vấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà phê cho các hộ dân.

Ảnh: Mai Ka

Theo đó, mỗi ha cà phê già cỗi, người dân sẽ được hỗ trợ vay 150 triệu với lãi suất thấp trong thời hạn vay là 8 năm. Trong đó, 4 năm đầu người dân chưa phải trả lãi và gốc.

Để triển khai chính sách cho vay vốn tái canh cà phê trên địa bàn 15 xã, thị trấn của huyện, đại diện Ngân hàng đã hướng dẫn người dân các thủ tục trong việc cho vay tái canh cà phê. Bên cạnh đó, nghe phản hồi ý kiến của người dân phản ánh về các vấn đề liên quan như: đối tượng vay vốn, hình thức vay tái canh, điều kiện vay vốn, lãi suất vay vốn, thời gian tính lãi và giống tái canh…

Thời gian tới, phòng Nông nghiệp huyện cũng sẽ mở các lớp tập huấn để triển khai cách chăm sóc cây cà phê; cử cán bộ nông nghiệp đến tận nơi tư vấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà phê cho các hộ dân.

Trả lời

Nguồn bài viết: Báo Gia Lai

Tin tức khác