Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng

Tác giả: PV

Theo Báo Đà Nẵng điện tử, sáng nay (15-10), Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc tại hội trường Trường Chính trị thành phố với sự tham dự của 350 đại biểu đại diện cho hơn 5 vạn đảng viên toàn Đảng bộ thành phố. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

Đại biểu dự Đại hội chào đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cùng các đại biểu Trung ương về dự Đại hội.

Đại biểu dự Đại hội chào đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cùng các đại biểu Trung ương về dự Đại hội.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo Đại hội, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng trong công cuộc xây dựng và phát triển, đưa thành phố trở thành một đô thị có tốc độ tăng trưởng mạnh trong những năm qua. (Nghe nội dung phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch nước tại đây).

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, với vai trò là trung tâm kinh tế khu vực miền Trung – Tây Nguyên, Đà Nẵng cần đi đầu trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển đa dạng các ngành dịch vụ, phát huy tốt vai trò trung tâm tài chính, ngân hàng, y tế, giáo dục của khu vực. Phát triển nhanh du lịch, coi đây là một ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố; phát triển toàn diện nông – lâm – ngư nghiệp; nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, cần đầu tư nâng cấp cảng biển, nâng cao năng lực khai thác hải sản xa bờ gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo; phát triển ngành công nghiệp chế biến thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá, phấn đấu xây dựng Đà Nẵng trở thành một trung tâm kinh tế biển của khu vực và cả nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị Đà Nẵng tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý đô thị; coi trọng công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố văn minh, hiện đại, sánh vai với các thành phố lớn trong khu vực Đông Nam Á.

Tại Đại hội này, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng có trọng trách bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Vì vậy, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, lựa chọn bầu những đồng chí thật sự tiêu biểu về trí tuệ, năng lực, phẩm chất và uy tín, có khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vào Ban Chấp hành để lãnh đạo Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XII của Đảng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XXI sẽ đề ra, xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định những thành tựu Đà Nẵng đạt được trong nhiệm kỳ qua là kết tinh trí tuệ, công sức và tâm huyết của toàn dân thành phố.

Thành quả ấy cũng là biểu hiện sinh động, rõ nét nhất của sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, và đặc biệt là sự đoàn kết, nhất trí cao, trên dưới một lòng trong toàn Đảng bộ; sự đồng thuận sâu rộng trong toàn xã hội vì sự phát triển của thành phố, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Thành quả ấy hiển thị ở bộ mặt đô thị khang trang hơn, sạch đẹp hơn; là những cây cầu, những con đường rộng mở, là những ngôi trường, những bệnh viện, những công trình phúc lợi vì cộng đồng, những khu đô thị mới văn minh, hiện đại; là những chính sách an sinh xã hội giàu tính nhân văn, phù hợp với ý Đảng, lòng dân.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, tập trung vào 5 đột phá phát triển kinh tế – xã hội, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Kết luận số 75-KL/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và đang nỗ lực phấn đấu với mục tiêu xây dựng thành phố trở thành một thành phố giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, để trở thành một thành phố đáp ứng được những yêu cầu trên không chỉ đơn giản là tăng tỷ trọng giá dịch vụ, công nghiệp trong GDP. Quan trọng hơn, đó phải là một sự chuyển đổi, phát triển toàn diện, sâu sắc; là chất lượng tăng trưởng kinh tế, là sức cạnh tranh, là hàm lượng chất xám, là giá trị gia tăng trong các sản phẩm công nghiệp, dịch vụ; là phát triển công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên; là kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị phải đồng bộ, hiện đại; là xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của một xã hội lành mạnh, giàu tính nhân văn; là giảm thiểu tội phạm và tệ nạn xã hội, là thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, là nâng cao mức sống của người dân, là đảm bảo đoàn kết, ổn định để tiếp tục phát triển… Chỉ khi nào có một nền kinh tế phát triển toàn diện, tạo ra nhiều giá trị gia tăng thì chúng ta mới có thể nâng cao thực sự đời sống nhân dân.

Sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố đòi hỏi chúng ta phải sớm hoàn thành nhiệm vụ giảm nghèo, tập trung nỗ lực lo cho mọi nhà, mọi người đều có cuộc sống khá giả, giàu có. Chất lượng cuộc sống người dân phải được nâng lên, thể hiện qua chất lượng của từng bữa ăn, ở tiện nghi sinh hoạt của mỗi gia đình, ở chỗ mọi người đều có cơ hội học hành và phát triển, nhiều lao động đều có việc làm, thu nhập ổn định và ngày một nâng cao, tất cả đều được tự lo, yêu thương và được tôn trọng.

Trên tinh thần đó, Bí thư Thành ủy Trần Thọ đề nghị, mỗi đại biểu dự Đại hội cần ý thức sâu sắc vai trò của mình trong việc thảo luận, đề xuất, hiến kế những giải pháp hay, những cách làm sáng tạo để Đại hội thực sự là một sinh hoạt chính trị sâu rộng nhất.

Bên cạnh việc phân tích kỹ những thuận lợi, thời cơ, thách thức tác động đến sự phát triển của thành phố thời gian tới, Đại hội khuyến khích và đề nghị đại biểu bằng minh chứng thực tiễn, lý lẽ và trí tuệ của mình, cần thảo luận, tranh luận một cách dân chủ, cởi mở, thẳng thắn để đóng góp vào các văn kiện Đại hội. Trước hết, chỉ ra cho được những yếu kém, khuyết điểm, bất cập của Đảng bộ trong nghiệm kỳ vừa qua, để từ đó đề ra những giải pháp phù hợp nhằm sớm khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời, thảo luận tham gia Nghị quyết Đại hội thể hiện sự thống nhất cao về những kết quả đạt được, đúc kết kinh nghiệm, nhằm xây dựng và phát triển thành phố trong nhiệm kỳ mới.

Bí thư Thành ủy Trần Thọ nhấn mạnh, mỗi đại biểu đều phải công tâm, sáng suốt, phát huy dân chủ để bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới đủ trí tuệ và bản lĩnh, năng lực và phẩm chất chính trị, đạo đức, có số lượng và cơ cấu hợp lý, tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ; chú trọng đến tính kế thừa cho các nhiệm kỳ tiếp theo, làm hạt nhân lãnh đạo, đưa sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố tiếp tục tiến lên.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XX trình Đại hội.

Theo đó, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn giai đoạn 2010 – 2015 (GRDP, giá so sánh 2010) ước tăng 9,7%/năm, cao hơn mức bình quân cả nước, đến năm 2015 ước đạt 45.885 tỷ đồng, bằng 1,6 lần năm 2010. GRDP bình quân đầu người đến năm 2015 ước đạt 62,65 triệu đồng, tương đương 2.908 USD, gần bằng 2 lần năm 2010.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, đến năm 2015, tỷ trọng dịch vụ trong GRDP ước đạt 62,6%, công nghiệp – xây dựng 35,3% và nông nghiệp 2,1%.

Giá trị sản xuất dịch vụ ước tăng 12,1%/năm, đến năm 2015 gấp 1,8 lần năm 2010, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố. Hạ tầng thương mại phát triển nhanh theo quy hoạch, hình thành hệ thống chợ, các trung tâm thương mại, siêu thị, khu phố chuyên doanh.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 16,8%/năm. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tăng 15,4%/năm, thị trường xuất khẩu được mở rộng đến nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Du lịch phát triển nhanh, hạ tầng du lịch được đầu tư phát triển mạnh; sản phẩm du lịch tăng về chất lượng, số lượng và đa dạng về loại hình. Giai đoạn 2011 – 2015, tổng lượt khách đến thành phố ước đạt 16,4 triệu lượt người, tăng 20,1%/năm, trong đó, khách quốc tế 4 triệu lượt, tăng 25,5%/năm; thu nhập từ du lịch ước đạt gần 40.000 tỷ đồng, tăng 30,6%/năm.

Dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông phát triển với quy mô ngày càng lớn, riêng doanh thu công nghệ thông tin ước tăng 24,1%/năm, trong đó, kim ngạch xuất khẩu phần mềm ước tăng 26%/năm, thị trường chính là Hoa Kỳ, Nhật Bản và khu vực châu Âu… Chất lượng dịch vụ vận tải ngày càng cao, doanh thu ước tăng 22,6%/năm.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng ổn định và từng bước phát triển theo chiều sâu, giá trị sản xuất ước tăng 10%/năm.

Kinh tế biển được chú trọng đầu tư phát triển, gắn với bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo. Hạ tầng kỹ thuật phục vụ kinh tế biển, như: cảng biển, cảng cá, đường giao thông, các khu du lịch ven biển… được đầu tư xây dựng, khai thác hiệu quả hơn. Sản lượng hàng hóa qua Cảng Đà Nẵng ước tăng 14,5%/năm, đến cuối năm 2015 ước đạt 6,5 triệu tấn.

Hoạt động đối ngoại và kinh tế đối ngoại, liên kết hợp tác trong nước và quốc tế ngày càng mở rộng và có hiệu quả. Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 159.170 tỷ đồng, tăng 9,4%/năm.

Giai đoạn 2011 – 2015, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 57.460 tỷ đồng, tăng 1,4%/năm, trong đó thu nội địa (không kể thu tiền sử dụng đất) ước đạt 33.460 tỷ đồng, tăng 12,8%/năm; tổng thu cân đối ngân sách địa phương ước đạt 80.240 tỷ đồng. Thành phố đã cơ cấu lại chi, đảm bảo chi đúng mục đích, tiết kiệm, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 55.760 tỷ đồng, tăng 7,4%/năm.

Thành phố đã đầu tư xây dựng, hoàn thành nhiều công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, hiện đại, tạo điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan đô thị, như: cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu Nguyễn Tri Phương, Nút giao thông khác mức ngã ba Huế, đường vành đai phía Nam, Trung tâm hành chính thành phố, Nhà ga sân bay quốc tế… Tốc độ đô thị hóa tiếp tục diễn ra nhanh, ranh giới đô thị mở rộng thêm gần 2.000 ha so với năm 2010, về các hướng Tây, Tây – Bắc, Nam, Đông – Nam phù hợp với quy hoạch được phê duyệt.

Các lĩnh vực văn hoá – xã hội phát triển khá, phù hợp với phát triển kinh tế và vị thế mới của thành phố. Nhiều chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, gắn với các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”, “Xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường” được triển khai có hiệu quả, mang đậm tính nhân văn, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và dần hình thành nét văn hóa của thành phố. Công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo chuyển biến và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công của thành phố.

Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống chính trị được củng cố và hoạt động ngày càng hiệu quả.

Công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có chuyển biến rõ nét. Công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp được quan tâm thực hiện. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục được đổi mới, hướng về cơ sở, chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần củng cố và làm nổi bật mối quan hệ cốt lõi giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị với nhân dân, đó là: “Đảng nói, dân tin; Mặt trận, đoàn thể vận động, dân theo; Chính quyền làm, dân ủng hộ”.

Báo cáo chính trị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại. Theo đó, kinh tế tăng trưởng khá nhưng chưa thật bền vững. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 5 đột phá về kinh tế – xã hội còn chậm. Sức ảnh hưởng, lan tỏa và vai trò đầu tàu, trung tâm phát triển của khu vực chưa rõ nét. Mô hình tăng trưởng chưa có thay đổi lớn, còn 4 chỉ tiêu do Đại hội XX đề ra chưa đạt.

Lĩnh vực du lịch chưa có nhiều sản phẩm độc đáo, đặc trưng so với tiềm năng, lợi thế. Năng lực, quy mô sản xuất công nghiệp chưa có bứt phá mạnh mẽ, công nghệ chậm được đổi mới, chưa chú trọng đúng mức công nghiệp phụ trợ. Lợi thế về kinh tế biển, vai trò thành phố cảng biển, đầu mối trung chuyển, quá cảnh, giao lưu hàng hoá ở khu vực chưa được tập trung khai thác và phát huy hiệu quả. Kết cấu hạ tầng đô thị tuy được đầu tư phát triển nhanh, nhưng có mặt chưa đồng bộ. Tiến độ đầu tư, xây dựng một số dự án, công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm còn chậm.

Lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật chưa được đầu tư phát triển tương xứng với kinh tế và nhu cầu thụ hưởng của người dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp. Kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên một số mặt còn hạn chế. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp được nâng lên, nhưng vẫn chưa thực sự đáp ứng yêu cầu. Công tác cải cách thủ tục hành chính còn chậm. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội chưa đồng bộ; nội dung, phương thức hoạt động tuy có đổi mới nhưng có mặt còn hạn chế.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ thành phố xác định mục tiêu tổng quát là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, phát huy dân chủ và sức mạnh đồng thuận, năng động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế, văn hoá – xã hội, động lực phát triển của khu vực miền Trung – Tây Nguyên; là địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của cả nước; phấn đấu xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 (tính theo phương pháp giá cơ bản)

– Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân 8 – 9%/năm.
– GRDP bình quân đầu người ước đạt 4.000 – 4.500 USD.
– Cơ cấu GRDP: Dịch vụ 63 – 65%; Công nghiệp – Xây dựng 35 – 37% và Nông nghiệp 1 – 2%.
– Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng bình quân 9,5 – 10,5%/năm.
– Giá trị sản xuất ngành công nghiệp – xây dựng tăng bình quân 10 – 11%/năm (trong đó, công nghiệp tăng 10,5 – 11,5%/năm).
– Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng bình quân 2 – 3%/năm.
– Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng bình quân 15 – 16%/năm.
– Tổng thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 5 – 8%/năm; tổng chi ngân sách Nhà nước tăng bình quân 2 – 3%/năm.
– Tổng vốn đầu tư phát triển tăng bình quân 9 – 10%/năm.
– Giảm tỷ suất sinh 0,1‰/năm.
– Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 50 – 55%; tỷ lệ tạo việc làm tăng thêm bình quân 4 – 5%/năm.
– Hoàn thành Đề án giảm nghèo của thành phố giai đoạn 2016-2020 .
– Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch 95 – 100%; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn đạt 95 – 98%.
– Hằng năm phát triển trên 2.000 đảng viên mới, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Gửi phản hồi

Tin tức khác