Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang

Tác giả: Hải Thanh

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng vừa ký ban hành Thông tư số 01/2015/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang.

 Hà Tiên, Kiên Giang

Hà Tiên, Kiên Giang

Theo đó, vùng nước cảng biển Kiên Giang thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang bao gồm vùng nước tại các khu vực Hòn Chông, Bình Trị, Hà Tiên, An Thới – Dương Đông, Bãi Vòng – An Thới, Gành Dầu.

Thông tư quy định, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức công bố vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão cho tàu thuyền vào, rời cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu nước, vùng nước khác theo quy định.

Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan đối với hoạt động hàng hải tại các bến cảng và vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang.

Căn cứ vào tình hình thực tế về thời tiết, sóng gió, mớn nước, trọng tải của tàu thuyền và tính chất hàng hóa, chỉ định vị trí cụ thể cho tàu thuyền đón trả hoa tiêu, kiểm dịch, neo đậu, chuyển tải và tránh bão trong vùng nước theo quy định, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Ngoài phạm vi vùng nước cảng biển nêu trên, Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang còn có trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong vùng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2015.

Trả lời

Nguồn bài viết: Báo Điện Tử Chính Phủ

Tin tức khác