Cuộc “cách mạng” trên đồng ruộng

Tác giả: XUÂN TRUNG

Các loại cây trồng, vật nuôi được sản xuất theo hướng hàng hóa nông nghiệp chất lượng cao làm gia tăng giá trị và thu nhập trên đơn vị diện tích đất canh tác đã tạo bước đột phá đối với ngành nông nghiệp Lâm Đồng những năm qua mà Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đóng vai trò “nhạc trưởng”.

Mô hình trồng rau ứng dụng công nghệ cao.

Mô hình trồng rau ứng dụng công nghệ cao.

Chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNCNC) được triển khai thực hiện trên địa bàn Lâm Đồng từ năm 2004. Sau những kết quả đạt được trong giai đoạn đầu, Tỉnh ủy đã có Nghị quyết chuyên đề số 05 – NQ/TU ngày 11/5/2011 về “Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2011 – 2015”. Qua đó, khẳng định việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao là chủ trương đúng đắn, tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp.

Mục tiêu của Nghị quyết 05 đặt ra: Có 10% diện tích canh tác nông nghiệp được sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 20%; năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng, vật nuôi khi áp dụng công nghệ cao tăng bình quân từ 20%… và giá trị nông sản xuất khẩu chiếm 74% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Thế nhưng, với những nỗ lực vượt bậc của ngành nông nghiệp và các địa phương, chỉ sau 3 năm thực hiện nghị quyết này, các chỉ tiêu nêu trên đạt vượt mức nghị quyết đề ra từ 5 – 10%.

Theo Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Lâm Đồng hiện có 39.237ha sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, chiếm tới 15% diện tích đất canh tác nông nghiệp. Trong đó, diện tích rau, hoa, cây đặc sản chiếm 14.063ha; diện tích sản xuất chè đạt 5.635ha, cà phê đạt 15.335ha và lúa chất lượng cao đạt 3.585ha. Bên cạnh đó, tổng đàn bò sữa đạt trên 16.000 con, trong đó chăn nuôi tập trung quy mô công nghiệp chiếm 20%, còn lại được chăn nuôi tại các nông hộ. Mặt khác, diện tích ao nuôi cá nước lạnh 60ha với sản lượng đạt 500 tấn/năm. Để cung ứng nguồn cây giống và phục vụ xuất khẩu, có 50 cơ sở nuôi cấy mô thực vật, sản xuất khoảng 30 triệu cây giống thương phẩm.

Đáng chú ý hơn, tỷ trọng giá trị sản xuất NNCNC đạt 30% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, trong khi đó diện tích sản xuất chỉ chiếm 15% tổng diện tích đất canh tác nông nghiệp. Không chỉ dừng lại ở mức tăng diện tích và quy mô sản xuất NNCNC; đáng chú ý hơn năng suất, chất lượng ngày càng cao và mang lại lợi nhuận gia tăng đáng kể. Năng suất cây trồng, vật nuôi khi áp dụng công nghệ cao tăng từ 25 – 30%, giúp gia tăng lợi nhuận trên 30% so với doanh thu. Đặc biệt, tỷ trọng xuất khẩu chiếm tới 80% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Tính đến thời điểm hiện nay, giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác của toàn tỉnh đạt 130 triệu đồng/ha/năm thì diện tích sản xuất NNCNC có doanh thu đạt gấp hơn 2 lần. Đó là chưa kể nhiều mô hình áp dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ đạt hiệu quả cao với doanh thu từ 1 – 3 tỷ đồng/ha/năm. Do đó, thật dễ hiểu vì sao diện tích các loại cây trồng, vật nuôi ứng dụng công nghệ cao tăng nhanh chóng trong thời gian qua. Cụ thể, nếu như năm 2009, toàn tỉnh chỉ có trên 10 ngàn ha đất canh tác ứng dụng công nghệ cao thì đến nay đã tăng lên gần 40 ngàn ha và hầu hết diện tích này tập trung ở các nông hộ.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết 05, ngoài kết quả đạt vượt chỉ tiêu đặt ra từ 5 – 10% chỉ sau 3 năm triển khai nêu trên, qua chương trình NNCNC còn “thu hoạch” nhiều thành quả khác đó là: các công nghệ tiên tiến như công nghệ sản xuất giống, công nghệ tưới, các quy trình canh tác hiện đại, cơ giới hóa đồng ruộng trong sản xuất và các công nghệ sau thu hoạch được áp dụng phổ biến trong sản xuất nông nghiệp. Hình thành những vùng tập trung chuyên canh với quy mô tập trung lớn tại thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận, góp phần hình thành tác phong lao động có kỷ luật, tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ tiêu kỹ thuật, tạo ra những sản phẩm có chất lượng, tăng giá trị và thu nhập trên một diện tích đất canh tác. Đồng thời, thu hút được nhiều doanh nghiệp FDI, chuyển giao kỹ thuật theo hướng công nghệ cao ngày càng đi vào chiều sâu, đã phát huy hiệu quả vốn đầu tư, hình thành một bộ phận nông dân làm giàu từ sản xuất NNCNC. Đó thực sự là cuộc “cách mạng” trên đồng ruộng mà cán bộ, đảng viên của ngành nông nghiệp đã nỗ lực góp phần đưa nền nông nghiệp Lâm Đồng đứng vào tốp đầu trong sản xuất ứng dụng công nghệ cao của cả nước trong thời gian qua./.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: http://baolamdong.vn

Tin tức khác