Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Long Xuyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Tác giả: TT – Hồ Hiệp

Vừa qua, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Long Xuyên lần thứ XI đã kết thúc thắng lợi. Đ/c Trần Thị Thanh Hương được Đại hội tính nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Long Xuyên nhiệm kỳ 2015 – 2020 . Đồng thời Đại hội cũng bầu ra 23 đại biểu trong đó có 1 dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X.

saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Đại hội Đại biểu Đảng bột trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, khách quan, trung thực, dân chủ Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp các văn kiện, đánh giá đầy đủ những kết quả đạt thực hiện các nhiệm vụ, nguyên nhân những hạn chế còn tồn đọng ảnh hưởng đến tiến trình thực hiện chưa hoàn thành tốt một số chỉ tiêu quan trọng sau 5 năm( 2010-2015). 

Đồng thời biểu quyết thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ  và giải pháp giai đoạn 5 năm 2016 – 2020 trên cơ sở tập trung phát triển kinh tế xã hội một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Với mục tiêu chung là: xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu quả quản lý của nhà nước; Phát huy dân chủ, khai thác lợi thế và các nguồn lực của xã hội. Và tập trung phát triển thương mại, dịch vụ và công nghiệp, tạo mọi điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.    

Cụ thể hóa các mục tiêu chung, như: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 4.5%, xây dựng tăng 9,7%; Nông nghiệp tăng 2,7%; Tổng mức bán lẽ hàng hóa 12%; Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống 13%; Tổng thu ngân sách trên dịa bàn đạt 5.600 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố được hưởng là 4.300 tỷ đồng; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới đạt dưới 2%; Tỷ lệ tăng dân só tự nhiên dưới 1%, Tỷ lệ bảo hiểm toàn dân đạt 85%; Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi 9,5%; Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 60%; Tỷ lệ tập hợp quần chúng vào các đoàn thể chính trị xã  hội đạt 70% và phát triển 1000 đảng viên mới…  Thông qua các nhiệm vụ giải  pháp chủ yếu như: Khai thác tiềm năng và lợi thế về thương mại, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ; Tập trung phát triển ngành chế biến, cơ khí chế tạo, thêu, may xuất khẩu, đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào Sản xuất để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm; Tăng cường công tác quản lý tài chính, nâng cao hiệu quả đầu tư công, tăng cường huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; tiếp tục đầu tư xây dựng đô thị theo tiêu chí loại I và nâng cao hiệu quả khai thác quản lý và bảo vệ tài nguyên,môi trường;Tiếp tục đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, coi phát triển giáo dục và đào tạo là động lực phát triển bền vững; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững; Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh , đầu tư trang thiết bị, nâng cấp cơ sở hạ tầng y tế, đẩy mạnh xã hội hóa, thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020. Tập trung đẩy mạnh xã hội hóa để đầu tư phát triển văn hóa, thể thao. 

Bên cạnh thực hiện các mục tiêu, cần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, phát thanh phù hợp với xu thế mới, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, giáo dục tư tưởng định hướng dư luận xã hội. Song song với việc tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy các lĩnh vực khác phát triển. 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Long xuyên khóa XI nhiệm kỳ 2015- 2020 với 43 đồng chí. Trong đó, đồng chí Trần Thị Thanh Hương được Đại hội tính nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Long Xuyên. Đồng thời Đại hội cũng bầu ra 23 đại biểu trong đó có 1 dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X.

Phát biểu bế mạc Đại hội, bà Trần Thị Thanh Hương – Bí thư Thành ủy thành phố Long Xuyên, thay mặt ban chấp hành, ban thường vụ Thành ủy và đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố xin hứa với Đại hội, với Đảng bộ và nhân dân thành phố: chúng tôi nguyện toàn tâm, toàn ý, đồng tâm hiệp lực, cố gắng làm việc hết sức mình, bằng những hành động cụ thể, giải pháp thiết thực để những chủ trương, định hướng, mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội trở thành hiện thực, tiếp tục đưa thành phố phát triển lên một bước mới, là một thành phố hiện đại, văn minh, xứng đáng với lòng tin của đồng chí, đồng bào quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính mến.

Trả lời

Tin tức khác