Đắk Lắk: 132 doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng kinh doanh, 344 DN đăng ký mới

Trong 6 tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh Đắk Lắk có 37 doanh nghiệp (DN) giải thể, 95 DN tạm ngừng kinh doanh, 12 chi nhánh chấm dứt hoạt động, 344 DN đăng ký mới.

 Người dân đăng ký kinh doanh tại phòng “một cửa” Sở KH-ĐT. Ảnh minh họa

Người dân đăng ký kinh doanh tại phòng “một cửa” Sở KH-ĐT. Ảnh minh họa

Cũng trong thời gian này, tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 344 DN với tổng số vốn đăng ký 1.438 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 65 chi nhánh và 12 văn phòng đại diện của DN trong và ngoài tỉnh; cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 13 hợp tác xã với số vốn 10,8 tỷ đồng.

Như vậy, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 6.199 DN trong nước, tổng số vốn đăng ký 31.038 tỷ đồng; 7 DN có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký 23,5 triệu USD; 1.033 chi nhánh và 246 văn phòng đại diện của các DN thuộc nhiều tỉnh, thành phố đăng ký hoạt động.

Trả lời

Nguồn bài viết: Baodaklak.vn

Tin tức khác