Danh sách máy tính cầm tay được mang vào phòng thi THPT Quốc gia 2015

Ngày 18-6, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách máy tính cầm tay thí sinh được phép mang vào phòng thi trong Kỳ thi THPT quốc gia 2015. Đây là các máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ để lưu dữ liệu.

anh1-1434621318190
Danh sách cụ thể các máy tính cầm tay thông dụng (làm được các phép tính số học, các phép tính lượng giác và các phép tính siêu việt) đáp ứng yêu cầu của Bộ và thí sinh được phép sử dụng trong phòng thi như sau:

Máy tính bỏ túi Casio FX 570 MS, FX 570 ES, FX 570 ES Plus và FX 570 VN Plus, FX 95, FX 220, FX 500A, FX 500 MS, FX 500 ES, FX 500VNPlus.

Máy tính cầm tay VinaCal 500MS, 570 MS, 570 ES Plus và 570 ES Plus II.

Máy tính cầm tay Vietnam Calculator VN-500RS, VN 500 ES, VN 500 ES plus function, VN 570 RS, VN 570 ES và VN-570ES Plus.

Máy tính cầm tay Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM.

Máy tính cầm tay Canon F-788G, F-789GA.

Thí sinh được mang các máy tính bỏ túi có chức năng tương đương khác.

Trả lời

Nguồn bài viết: Báo Thanh Hóa

Tin tức khác