ĐBSCL: Xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng

Tác giả: Phương Thương

Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, quí I/2015, tổng giá trị xuất nhập khẩu toàn vùng ĐBSCL ước đạt 3,71 tỷ USD, tăng 6% so cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, xuất khẩu chỉ đạt 2,46 tỷ USD, giảm 1,6% so với cùng kỳ.

images

Một số địa phương có giá trị xuất khẩu tăng khá như Trà Vinh xuất khẩu ước đạt 94,1 triệu USD (tăng 56,1%); Tiền Giang ước đạt 363 triệu USD (tăng 22%); An Giang ước đạt 213,5 triệu USD (tăng 12%)… Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là gạo, nông sản, thủy sản và dệt may.
Năm 2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vùng ĐBSCL đạt hơn 15,2 tỷ USD, tăng 16,9% so với năm 2013, trong đó xuất khẩu đạt 10,3 tỷ USD, nhập khẩu đạt 4,9 tỷ USD.

Trả lời

Nguồn bài viết: Điện Tử Chính Phủ

Tin tức khác