Đề xuất tiêu chí thành lập Sở Du lịch

Tác giả: Tuệ Văn

Bộ Nội vụ đang soạn thảo dự thảo Quyết định quy định tiêu chí thành lập cơ quan chuyên môn đặc thù thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về lĩnh vực du lịch. Trong đó đề xuất rõ tiêu chí thành lập Sở Du lịch.

du-lich-9479-1425543774

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, việc thành lập Sở Du lịch thuộc UBND cấp tỉnh khi đáp ứng đủ các tiêu chí sau đây: 1- Có di sản thiên nhiên, di sản văn hóa được xếp hạng thế giới hoặc có từ 10 di sản văn hóa vật thể và phi vật thể xếp hạng quốc gia trở lên; có tài nguyên, trung tâm và tiềm năng du lịch nổi trội (có khu du lịch, cụm điểm du lịch, khu đô thị du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng…)

2- Có giá trị kinh tế từ du lịch đóng góp và GDP hàng năm có tỷ trọng từ 11% trở lên; địa phương được xác định là trọng tâm, trọng điểm du lịch của quốc gia trong Chiến lược phát triển du lịch.

3- Du lịch được địa phương xác định là ngành kinh tế quan trọng hoặc ngành kinh tế mũi nhọn trong định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; số lượng khách du lịch từ 2 triệu lượt khách/năm trở lên; có từ 10.000 phòng khách sạn/cơ sở lưu trú trở lên.

4- Trước đây có Sở Du lịch hoặc Sở Du lịch – Thương mại trực thuộc UBND cấp tỉnh.

Bộ Nội vụ cho biết, trong cả nước có một số địa phương có thế mạnh về du lịch và thực tế đã có một số địa phương như: Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh… được Thủ tướng cho phép thành lập Sở Du lịch; một số tỉnh, thành phố khác có đề nghị thành lập Sở Du lịch. Bộ Nội vụ đề xuất việc xây dựng tiêu chí thành lập Sở Du lịch là cơ sở pháp lý để thành lập Sở Du lịch tại một số địa phương có đặc thù và thế mạnh về du lịch, tránh tình trạng thành lập tràn lan, kém hiệu quả.

Dự thảo nêu rõ, căn cứ tiêu chí trên và quy định pháp luật về trình tự, thủ tục thành lập cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, UBND cấp tỉnh xây dựng Đề án thành lập cơ quan chuyên môn đặc thù, gửi Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, trước khi trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: Báo Điện Tử Chính Phủ

Tin tức khác