Điểm sáng ngành công nghiệp Việt Nam

Tác giả: TT-Hồ Hiệp

Trong thời gian vừa qua Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu ngành công nghiệp Việt Nam cùng với chính sách linh hoạt, kịp thời và đồng bộ, qua đó ngành công nghiệp Việt Nam đã đạt được những chuyển biến tích cực, đóng góp khoảng 18% vào GDP của đất nước.

untitled

          Theo Tổng cục Thống kê công bố kết quả điều tra quý I năm 2015 có 68,1% số doanh doanh nghiệp dự báo có số đơn hàng tăng lên và giữ ổn định (trong đó 27,7% dự báo tăng và 40,4% dự báo giữ ổn định), trong khi đó có 32% số doanh nghiệp dự báo có đơn hàng giảm đi. Ngược lại, xu hướng về đơn hàng quý II năm 2015 so với quý I năm 2015 khả quan hơn, có 88,3% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng sẽ tăng lên và giữ ổn định (trong đó 52,1% dự báo tăng và 36,2% dự báo giữ ổn định), trong khi đó chỉ có 11,7% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm. Trong khi khoản 60,8% doanh nghiệp Nhà nước lạc quan dự báo đơn đặt hàng quý II năm 2015 sẽ tăng so với quý I năm 2015, trong khi tỷ lệ này của các doanh nghiệp FDI là 57,3% và thấp nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước với tỷ lệ 48,7%. Những ngành có tỷ lệ dự báo về triển vọng đơn hàng quý II năm 2015 sẽ tăng so với quý I năm 2015 là: SX thuốc, hóa dược và dược liệu với tỷ lệ trả lời 80%; SX thiết bị điện 66,7%; SX trang phục 61,7%; SX hóa chất và các sản phẩm từ hóa chất 60,7%; SX đồ uống 58,7%; SX giấy và các sản phẩm từ giấy 57,3%; SX các sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học 57,5%;…

untitledd

          Các ngành có dự báo sản xuất kinh doanh quý II tốt hơn quý I khả quan nhất gồm: SX thuốc, hóa dược và dược liệu 82,1%; SX thiết bị điện 69,6%; SX trang phục 65,4%; SX sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học 65,3%; SX thuốc lá 63,6%; SX đồ uống 62,8%; SX và chế biến thực phẩm 60,7%;…

          Trong đó khoảng 62% số doanh nghiệp nhà nước lạc quan cho rằng xu hướng sản xuất kinh doanh quý II sẽ tốt hơn quý I, với tỷ lệ này của các doanh FDI là 59,6% và doanh nghiệp ngoài nhà nước là 52,7%.

          Đây là dấu hiệu khởi sắc đánh dấu sự chuyển biến quá trình tái cơ cấu ngành công nghiệp Việt Nam nói riêng và ngành kinh tế nói chung.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: Tổng cục Thống kê

Tin tức khác