Doanh nghiệp tư nhân là động lực của nền kinh tế

Tác giả:   Ngọc Tiến

Với mong muốn giúp doanh nghiệp (DN) và cộng đồng xã hội hiểu rõ vai trò, vị thế của lực lượng kinh tế tư nhân đối với nền kinh tế đất nước. Ngày 10/112017, CLB doanh nghiệp Việt Nam Châu Á – Thái Bình Dương phối hợp cùng Tạp Chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương tổ chức Hội thảo chuyên đề “Phát triển Kinh tế tư nhân theo Nghị quyết Trung ương V khóa XII”.

DUC_4856

Ông Nguyễn Thanh Tuyền Tổng Biên Tập  Tạp chí phát triển và hội nhập (x) chụp hình lưu niệm cùng doanh nghiệp và các nhà báo TW, địa phương tại hội thảo chuyên đề

Phát biểu tại hội thảo, Tổng Biên Tập  Tạp chí phát triển và hội nhập, nguyên hiệu trường trường đại học Kinh tế TPHCM TPHCM Nguyễn Thanh Tuyền cho rằng doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tư nhân đã có đóng góp lớn vào thành tựu phát triển kinh tế đất nước, phát triển sức sản xuất, phát huy nội lực trong phát triển kinh tế – xã hội, góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu, phát huy nội lực trong phát triển kinh tế – xã hội của, góp phần chống tham, nhũng đồng thời tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội như tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo.

DUC_4800

Nhà báo Trí Thiện (x) trưởng cơ quan đại diện tạp chí điện tử Văn Hiến Việt Nam khách mời danh dự tại hội thảo chuyên đề

Ông cũng cho rằng, Kinh tế tư nhân mới chính là từ khóa, chính là sự thay đổi nhất của thị trường, phải chấp nhận sự thay đổi của kinh tế thị trường, chấp nhận kinh tế tư nhân là động lực. Muốn tạo động lực cho phát triển kinh tế tư nhân tất yếu phải thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện tốt nhất môi trường đầu tư kinh doanh cho các DN mà chủ yếu là DN tư nhân, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước đến tư nhân hóa, tự do kinh doanh; cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, giải pháp liên quan đến đất đai, cấp phép xây dựng, thủ tục đầu tư, tiếp cận nguồn vốn vay, thành lập doanh nghiệp…

Trả lời

Tin tức khác