Đồng bào các dân tộc tỉnh Kiên Giang đoàn kết một lòng

Toàn tỉnh Kiên Giang hiện có 27 thành phần dân tộc, trong đó có 3 dân tộc có dân số đông là Kinh, Khmer và Hoa. Đồng bào các dân tộc thiểu số có 58.777 hộ với 252.225 người, chiếm 14,88% ( dân tộc Khmer có 50.936 nhân khẩu, chiếm 12,49%, người Hoa có 7.575 hộ với 30.870 người, chiếm 1,77%; các dân tộc thiểu số khác có 278 hộ với 1.042 người, chiếm 0,06%) .

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang lần thứ II .

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang lần thứ II .

Trong năm năm qua ( 2009 – 2014) dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung thực hiện nhất quán công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước. Kết cấu hạ tầng phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư kết hợp với triển khai quyết liệt xây dựng nông thôn mới đã từng bước rút dần khoảng cách phát triển giữa các dân tộc. Kinh tế phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế ( GDP) bình quân đạt 10,5%, thu nhập bình quân đầu người 44,792 triệu đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch cơ bản đúng hướng với tỷ trọng nông –lâm-thủy sản 38,8%, công nghiệp – xây dựng 24,03%, dịch vụ 37,15%; các công trình cầu, đường giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm xá, chợ…được đầu tư xây dựng với số vốn hàng ngàn tỷ đồng như Dự án cung cấp điện cho đồng bào dân tộc Khmer với số vốn trên 200 tỷ đồng, 95% hộ dân tộc được sử dụng điện, trường dân tộc nội trú nghề giai đoạn I trên 50/130 tỷ đồng…

Bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số được các cấp các ngành quan tâm, nhất là trong việc bảo tồn và phát huy các phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp của đồng bào. Dân tộc Khmer có 75 chùa phật giáo Nam tông Khmer với trên 1.100 vị sư, trong đó có 7 chùa và 01 tháp được công nhận di tích lịch sử, văn hóa, nghệ thuật ( cấp trung ương 5, cấp tỉnh 3); người Hoa có 18 chùa, trong đó có 01 chùa được công nhận di tích kiến trúc – nghệ thuật cấp quốc gia. Nhà nước hỗ trợ đóng mới 07 chiếc ghe ngo, trang bị 03 dàn nhạc ngũ âm, nâng cấp lễ hội Ók-om-bóc của đồng bào dân tộc Khmer ở huyện Gò Quao thành ngày hội văn hóa – thể thao và du lịch của đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang, đoàn nghệ thuật Khmer của tỉnh được duy trì, phong trào văn nghệ quần chúng được phát triển với nhiều đội văn nghệ không chuyên.

Công tác giáo dục – đào tạo đối với đồng bào dân tộc được quan tâm. Trường lớp được đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học, số lượng học sinh sinh viên là người dân tộc đang học ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong và ngoài tỉnh ngày càng nhiều; việc dạy và học tiếng nói chữ viết của dân tộc thiểu số được đầu tư, phát triển ở 24 trường tiểu học dạy chữ Khmer với 138 lớp có 3.133 học sinh và 02 trường dạy chữ Hoa với 09 lớp có 239 học sinh. Trong các dịp hè, các chùa phật giáo Nam Tông tổ chức dạy chữ Khmer bình quân hàng năm có trên 250 lớp với trên 7.000 học sinh, sư sãi, nhân dân theo học.

Chính sách y tế, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội được triển khai rộng khắp trong cộng đồng dân tộc thiểu số; tỷ lệ sinh con thứ 3 trong đồng bào giảm hàng năm, số trẻ suy dinh dưỡng đến nay giảm còn 20%, tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 76%, đội ngũ cán bộ y tế là người dân tộc là 515 người. Các chính sách giảm nghèo bền vững như hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hướng dẫn cách làm ăn….được triển khai có hiệu quả với 12.759 người được dạy nghề, trên 10 ngàn lượt người được giới thiệu việc làm, 21.474 lượt người được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, 13.055 lượt hộ đồng bào được vay vốn với số tiền 261,100 tỷ đồng, hộ nghèo dân tộc Khmer từ 9.278 hộ năm 2009 đến nay giảm còn 3.776 hộ, hộ nghèo người Hoa còn 08 hộ, các dân tộc khác còn 02 hộ.

Việc củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc luôn được các cấp, các ngành quan tâm. Công tác phát triển đảng viên là người dân tộc về số lượng, chất lượng ngày càng được nâng lên với 2.552 đảng viên là người Khmer, Hoa 424 đảng viên, các dân tộc thiểu số khác có 69 đảng viên, số lượng công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh là 2.179 người. Công tác củng cố quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai rất hiệu quả với “ Đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người nông dân và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”, “Kế hoạch của Ban thường vụ tỉnh ủy về phối hợp tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo”, “ Đề án phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình, hữu nghị”….đã thu hút hàng ngàn lượt đồng bào các dân tộc tiểu số tham gia đã góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác phòng, chống có hiệu quả âm mưu “ Diễn biến hòa bình” lợi dụng dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch.

Phong trào thi đua “ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” được hầu hết người dân hưởng ứng. Đã có 5.098 nông dân là đồng bào dân tộc được công nhận danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi; nhiều mô hình sản xuất chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh, dịch vụ hiệu quả cho thu nhập từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng, có hộ đạt trên 500 triệu đồng/năm như ông Khưu Quang Húa ( người Hoa) chủ doanh nghiệp nước mắm Thiên Hương, bà Danh Ngọc Đông ( DT Khmer) chủ doanh nghiệp nước mắm Đông Hưng…. “ Ghi nhận, tôn vinh công lao và thành tích của đồng bào các dân tộc tỉnh nhà trong năm năm qua, có 02 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng III, 02 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 21 cá nhân được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển dân tộc, 02 tập thể và 11 cá nhân được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc tặng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc tặng Bằng khen, 18 tập thể và 29 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, 14 tập thể và 45 cá nhân được Trưởng ban dân tộc tỉnh tặng giấy khen, 58 tập thể 171 cá nhân được Ủy ban nhân dân các huyện, thị, xã, thành phố tặng giấy khen” ông Danh Ngọc Hùng, Trưởng ban dân tộc tỉnh hồ hởi cho biết.

Mục tiêu nhiệm vụ của công tác dân tộc, chính sách dân tộc và phong trào thi đua yêu nước của đồng bào các dân tộc tiểu số giai đoạn 2014 – 2019 là tiếp tục thực hiện kế hoạch số 89-KH/TU ngày 14/4/2010 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiép tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng ( khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, công tác tôn giáo; Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 07/5/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh hàng năm từ 10% trở lên, 100% đường trục liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, 50% đường trục liên ấp, xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo tiêu chí xã nông thôn mới; trên 98% hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ nguồn điện, 70% hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh, xã có điểm bưu chính viễn thông. Phấn đấu bình quân mỗi năm giảm từ 1,5% đến 2% hộ nghèo, xóa nhà tạm bợ dột nát; thu nhập bình quân đầu người vùng dân tộc tăng lên 2 lần so với hiện nay ( hiện nay 25 triệu đồng/người/năm), đẩy mạnh sản xuất tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Đảm bảo 100% nơi có đông đồng bào dân tộc có trường học kiên cố, huy động trên 98% trẻ em trong độ tuổi đến trường, có 80% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học phổ thông hoặc học nghề, 90% người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên. Trong hệ thống chính trị các cấp, nhất là các địa phương có đông đồng bào dân tộc phải đảm bảo tỷ lệ, cơ cấu hợp lý cán bộ người dân tộc; quan tâm xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, duy trì và nâng lên chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa, hàng năm có trên 80% gia đình được công nhận đạt chuẩn gia đình văn hóa; trên 90% hộ gia đình được xem truyền hình, tăng thời lượng phát thanh- truyền hình bằng tiếng Khmer; phát triển con người toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể chất, tinh thần, ý thức công dân tuân thủ pháp luật; 100% trạm y tế vùng có đông đồng bào dân tộc đạt chuẩn quốc gia, triển khai hiệu quả các chương trình y tế quốc gia, phấn đấu có trên 70% đồng bào dân tộc tham gia bảo hiểm y tế “ Để đạt mục tiêu nhiệm vụ của công tác dân tộc, chính sách dân tộc và phong trào thi đua yêu nước của đồng bào các dân tộc thiểu số giai đoạn 2014 – 2019, cần phải tiếp tục triển khai quán triệt sâu rộng các nội dung về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trên lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc nhằm nâng cao nhận thức và hành động; tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số, đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc tiểu số, không ngừng củng cố quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong đồng bào dân tộc tiểu số, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị nơi có đông đồng bào dân tộc tiểu số” bà Đặng Tuyết Em, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cho biết.

Từ đó, ở những nơi có đông đồng bào dân tộc sinh sống, cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội, hệ thống chính trị được củng cố toàn diện, an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội được ổn định. Đồng bào ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của chính quyền và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước góp công góp sức vào sự phát triển chung của tỉnh nhà./.

Trả lời

Tin tức khác