Đồng Tháp – Bức tranh kinh tế – xã hội năm 2014

Năm 2014 kết thúc, tỉnh Đồng Tháp đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, cụ thể hóa và thực hiện sáng tạo các nghị quyết, chủ trương, chính sách xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội. Để chuẩn bị cho một hành trình mới, ta cùng điểm lại những kết quả qua một năm thực hiện.

Sản xuất hoa lan giống công nghệ cao tại thành phố Cao Lãnh. Ảnh: T.T

Sản xuất hoa lan giống công nghệ cao tại thành phố Cao Lãnh. Ảnh: T.T

Theo đánh giá của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đoàn Quốc Cường, mặc dù đứng trước hoàn cảnh khó khăn, thách thức nhưng với nền tảng kinh tế – xã hội đã được xây dựng trong những năm trước đây, cùng với nhận thức, đổi mới tư duy, quyết tâm chính trị mạnh mẽ, nỗ lực quyết liệt của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2014 vẫn đạt được những kết quả tích cực.

Về kinh tế, ước tính tốc độ tăng trưởng đạt 7,64%. Trong đó, khu vực nông nghiệp tăng 3,81%, khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 8,69%, khu vực thương mại – dịch vụ tăng 10,4%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 29,74 triệu đồng (1.403 USD) theo giá thực tế, tăng 7,44% so với năm 2013.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục chuyển biến tích cực, đi dần vào chiều sâu, nâng cao hiệu quả, chất lượng sản phẩm hàng hóa, hình thành các mối liên hệ giữa sản xuất với tiêu thụ. Các địa phương đã khắc phục dần những khiếm khuyết trong liên kết sản xuất – tiêu thụ hàng hóa nông sản, xây dựng mối liên kết dựa trên sự hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro, quy mô liên kết tăng dần và được nhân rộng qua các lĩnh vực khác. Tỉnh đã xây dựng Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng, thực nghiệm công nghệ mới trong chọn tạo, sản xuất giống cây trồng mới, chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ cao phục vụ sản xuất nông nghiệp, giúp nông dân giảm giá thành sản xuất, tăng thu nhập. Ngoài ra, tỉnh đã ký kết hợp tác với Hà Lan, Nhật Bản về phát triển hoa kiểng, thủy sản, cây ăn trái,… và dự án Hợp tác công tư (PPP) trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Tập đoàn Phát triển nông thôn Hàn Quốc (KRC) và UBND tỉnh Đồng Tháp, với tổng diện tích hơn 20.000ha để triển khai chiến lược PPP, mở ra nhiều triển vọng mới cho phát triển nông nghiệp địa phương.

Chương trình xây dựng và phát triển nông thôn mới được thực hiện tích cực, các cấp, các ngành, đoàn thể đã chủ động hơn trong xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện chương trình. Cuối năm 2014, có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 18 xã cơ bản đạt chuẩn, 84 xã đạt từ 10 – 15 tiêu chí và 12 xã còn lại đạt từ 7 – 9 tiêu chí. Sản xuất công nghiệp mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng cũng có một số thuận lợi nhất định, lãi suất ngân hàng giảm, giá nguyên liệu đầu vào tương đối ổn định, đã tạo thành điều kiện cho các doanh nghiệp tiết giảm chi phí sản xuất. Giá trị sản xuất của ngành công nghiệp ước đạt 16,427 tỷ đồng (giá năm 1994), tăng 8,65% so với năm 2013. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.286 tỷ đồng, bằng 80,1% dự toán năm. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 7.403 tỷ đồng, tăng 2,27% so với năm trước.

Về văn hóa xã hội, nhiều kế hoạch, nhiệm vụ được đẩy mạnh thực hiện, nhất là các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, tập trung chăm lo kịp thời các đối tượng người có công với cách mạng, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng xuất khẩu lao động. Trong năm, đã tạo việc làm cho gần 32.000 lao động, trong đó xuất khẩu lao động trên 200 người, trợ cấp thất nghiệp cho 4.846 lao động; tỷ lệ hộ nghèo còn 5,54%, giảm so với năm 2013, có 9.512 hộ thoát nghèo; xây dựng mới 155/100 căn nhà tình nghĩa, với hơn 100 tỷ đồng đóng góp, ủng hộ từ chương trình “Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương”. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới được giữ vững, quan hệ đối ngoại có bước tiến mới. Hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từng bước được củng cố kiện toàn và phát huy hiệu quả. Tình hình tai nạn giao thông tiếp tục được kéo giảm.

Tuy nhiên, còn một số hạn chế cần tập trung khắc phục trong năm tới. Sản xuất công nghiệp phục hồi chậm, tăng trưởng đạt thấp hơn nhiều so với cùng kỳ các năm trước, sức mua yếu, đời sống của người dân, khả năng tái đầu tư sản xuất của nông dân, khôi phục, mở rộng hoạt động của các doanh nghiệp còn tương đối thấp; việc thực hiện các hợp đồng tiêu thụ lúa gặp nhiều khó khăn (chỉ đạt gần 50% hợp đồng đã ký kết); chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế so với yêu cầu phát triển ngày càng cao; việc kết nối với một số doanh nghiệp lớn chỉ đạt kết quả bước đầu…

Năm 2015, tỉnh Đồng Tháp đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 8%, tập trung triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thúc đẩy công nghiệp, thương mại – dịch vụ phát triển, chú trọng phát triển du lịch, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, đào tạo nhân lực, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội… Đó là những định hướng lớn cần có sự chung tay của toàn Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân góp phần phát triển kinh tế – xã hội một cách bền vững.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: baodongthap.com.vn

Tin tức khác