Dự án ngành công nghiệp Việt Nam và dấu hiệu khởi sắc

Tác giả: TT- Lý Thanh Hùng - Hồ Đức Hiệp

Trong những tháng đầu năm 2015, nhiều dự án ngành công nghiệp cả nước đã có nhiều chuyển biến rõ nét và đạt được nhiều thành công đáng kể.

untitled

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, tình hình sản xuất công nghiệp từ đầu năm nhìn chung ổn định và có dấu hiệu tích cực với cầu trong nước có xu hướng tăng lên. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng Hai ước tính tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, giảm 19,2% so với tháng trước do tháng Hai năm nay có nhiều ngày nghỉ Tết Nguyên Đán. Tính chung 2 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12% so với cùng kỳ năm 2014, cao hơn nhiều mức tăng 5,4% của cùng kỳ năm trước.

Trong các ngành công nghiệp, ngành khai khoáng tăng 9%, đóng góp 1,9 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành chế biến, chế tạo tăng 12,9%, đóng góp 9,1 điểm phần trăm; ngành sản xuất, phân phối điện tăng  13,3%, đóng góp 0,9 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 6,5%, đóng góp 0,1điểm phần trăm. Một số ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất 2 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất xe có động cơ tăng 44,3%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và quang học tăng 28,3%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 26%; sản xuất kim loại tăng 22,4%; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 21,1%; dệt tăng 20,4%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 20,2%.

untitled

Một số ngành có mức tăng khá là: Sản xuất thiết bị điện tăng 14,4%; sản xuất và phân phối điện tăng 13,3%. Một số ngành có mức tăng thấp hoặc giảm: Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 10,4%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 9,8%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên tăng 9%; khai thác than cứng và than non tăng 8,4%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 8%; sản xuất thuốc lá tăng 7,3%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 5,5%; sản xuất trang phục tăng 3,6%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 3,3%; sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 2,5%; sản xuất đồ uống giảm 0,6%.

Tại thời điểm 01/02/2015, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,3% so với cùng thời điểm năm 2014, trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm: Sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất tăng 10,5%; sản xuất thuốc lá tăng 8,1%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 6,5%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 5,9%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 1,7%; sản xuất thiết bị điện giảm 16,5%. Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao hơn nhiều mức tăng chung: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 122,3%; sản xuất đồ uống tăng 59,3%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 56,6%; sản xuất trang phục tăng 31,5%; sản xuất kim loại tăng 22,6%.

Chỉ số sản xuất một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 2 tháng đầu năm tăng cao so với cùng kỳ năm 2014: Điện thoại di động tăng 89,3%; ti vi tăng 64,1%; ô tô tăng 52,1%; sắt thép thô tăng 47,6%; thức ăn cho thủy sản tăng 45%; sơn hóa học tăng 33,3%; thép thanh, thép góc tăng 25,8%; giày,dép da tăng 25,6%; thủy sản chế biến tăng 20,8%; xi măng tăng 19,8%; điện sản xuất tăng 13,6%. Một số sản phẩm tăng thấp hoặc giảm: Thép cán tăng 12,1%; sữa tươi tăng 11,3%; dầu thô tăng 9,7%; than đá tăng 8,4%; thuốc lá điếu tăng 7,2%; phân hỗn hợp (NPK) tăng 1,4%; đường kính tăng 1,2%; sữa bột tăng 0,5%; bia giảm 1,2%; xe máy giảm 4,4%; dầu gội đầu, dầu xả giảm 8,8%; khí hóa lỏng giảm 8,9%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 2 tháng so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Thái Nguyên tăng 578,8% (do nhà máy Samsung Electric Thái Nguyên trong quá trình đi vào hoạt động, đẩy mạnh sản xuất); Hải Phòng tăng 16,9%; Quảng Nam tăng 11%; Vĩnh Phúc tăng 10,5%; Quảng Ninh tăng 10,4%; Đà Nẵng tăng 9,4%; Hà Nội tăng 9,4%; Đồng Nai tăng 8,5%; Bình Dương tăng 5,5%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 4,7%; Hải Dương tăng 4,2%; Cần Thơ tăng 4,1%; Bà Rịa Vũng Tàu tăng 2,3%. 

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 01/2015 tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành có chỉ số tiêu thụ tháng Một năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất kim loại tăng 64,1%; sản xuất xe có động cơ tăng 56,9%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 42,5%; dệt tăng 32,5%; sản xuất thiết bị điện tăng 23,4%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 18,8%. Một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng thấp hoặc giảm: Sản phẩm từ cao su và plastic tăng 18,4%; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu tăng 15,4%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 11,2%; sản xuất trang phục tăng 4,4%; sản xuất đồ uống giảm 2,4%; sản xuất thuốc lá giảm 11%. 

Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/02/2015 tăng 6% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 2%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 3,7% và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 8,7%. Tại thời điểm trên, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp khai khoáng giảm 3,9% so với cùng thời điểm năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,5%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện tăng 10% và công nghiệp cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 2,6%. 

Chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố có quy mô công nghiệp lớn tại thời điểm 01/02/2015 so với cùng thời điểm năm trước như sau: Thái Nguyên tăng 142,9%; Hải Dương tăng 10,5%; Đồng Nai tăng 6,8%; Quảng Nam tăng 5,5%; Hải Phòng tăng 4,6%; Vĩnh Phúc tăng 3,8%; Quảng Ngãi tăng 3,1%; Bà Rịa Vũng Tàu tăng 3,7%; Đà Nẵng tăng 2,7%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 1,9%; Cần Thơ tăng 1,4%; Hà Nội tăng 1,1%.

untitled

Với các chỉ số đạt được trong những tháng đầu năm 2015, cho thấy ngành công nghiệp Việt Nam đã có dấu hiệu khởi sắc và chuyển biến rõ rệt. Tin rằng, trong tương lai sắp đến, nhiều dự án ngành công nghiệp Việt Nam sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, và được xem là ngành trọng điểm góp phần phát triển tổng thể về kinh tế- xã hội, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, đồng thời đem lại nguồn thu nhập GDP chính cho đất nước ở hiện tại cũng như trong tương lai theo hướng “công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

Trả lời

Nguồn bài viết: Tổng cục Thống kê Việt Nam

Tin tức khác