Gia Lai: Diện tích rừng huyện Chư Prông giảm 23 ngàn ha trong 5 năm

Huyện ủy Chư Prông vừa tổ chức hội nghị triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020.

Ảnh: N.D

Ảnh: N.D

Theo báo cáo của UBND huyện, từ năm 2011 đến nay, diện tích rừng của huyện giảm gần 23 ngàn ha, độ che phủ rừng giảm 9,3%. Từ năm 2008 đến 2012, trên địa bàn huyện có 36 dự án được cho phép khảo sát để chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo sang trồng cao su với diện tích gần 25 ngàn ha. Tổng diện tích đã khai hoang là hơn 19 ngàn ha, diện tích đã trồng cao su từ năm 2008 đến nay là gần 18 ngàn ha. Trong 5 năm qua, có 14 cán bộ, công chức, viên chức Hạt Kiểm lâm huyện bị xử lý kỷ luật, trong đó Hạt trưởng bị cách chức.

Thời gian tới, huyện Chư Prông quyết tâm thực hiện nghiêm chỉnh, hiệu quả kết luận của Thủ tướng Chính phủ về khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020. Theo đó, huyện huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân quyết tâm khôi phục, phát triển rừng bền vững, gắn với nâng cao đời sống cho người dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội. Huyện sẽ rà soát toàn bộ hiện trạng rừng, thực trạng sử dụng đất lâm nghiệp, từ đó tiến hành thu hồi, trồng lại rừng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng; kiên quyết xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

Trả lời

Nguồn bài viết: Báo Gia Lai

Tin tức khác