Gia Lai: Quyết liệt phòng, chống hạn trong mùa khô năm 2016

Tác giả: Sơn Dương – Đức Hiệp

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Tây nguyên, năm 2016, hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh không mưa, dòng chảy trên các sông, suối giảm nhanh và thiếu hụt nghiêm trọng. Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đến nay chỉ còn khoảng 30-50% dung tích thiết kế và một số hồ đập thủy lợi nhỏ đã cạn kiệt nguồn nước.
image002
Trong thời gian tới thời tiết trên địa bàn tỉnh tiếp tục không mưa, nguy cơ thiếu nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt ngày càng gay gắt.
Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho biết, đây là đợt hạn hán nước ta phải đối phó cao nhất nhiều thập kỷ, không chỉ xảy ra năm nay mà sẽ tiếp diễn trong nhiều năm tới. Do vậy, tới đây các khu vực chịu ảnh hưởng sẽ phải đối phó quyết liệt hơn nữa, đồng thời triển khai gấp một số giải pháp, như: chuyển đổi cơ cấu cây trồng là giải pháp cần ưu tiên hàng đầu, tiết kiệm nước là yêu cầu thường xuyên…
Ngày 23/02/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Công điện khẩn số 06/CĐ-UBND về việc tập trung triển khai thực hiện quyết liệt và cấp bách các biện pháp phòng, chống hạn trong mùa khô năm 2016.
Theo nội dung Công điện, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm túc triển khai thực hiện quyết liệt và cấp bách các biện pháp chống hạn trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản: Công văn số 4613/UBND-NL, ngày 20/10/2015, Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 04/11/2015, Kế hoạch số 449/KH-UBND ngày 16/02/2016 và Công văn số 470/UBND-NL, ngày 17/02/2016.
UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, tổ chức thực hiện việc nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, thiết lập các trạm bơm dã chiến, bơm chuyền, đào hố, giếng nông để lấy nước tưới cây.
Đặc biệt phải đảm bảo ưu tiên nguồn nước sinh hoạt, dịch vụ của người dân, sau đó đến chăn nuôi gia súc, sản xuất nông nghiệp, thủy sản, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn dịch bệnh, sản xuất công nghiệp. Đối với cây trồng ưu tiên nước tưới cho cây trồng có giá trị kinh tế cao, cây công nghiệp dài ngày; dừng gieo trồng ở các vùng không đảm bảo nước tưới để tránh thiệt hại, đồng thời mở rộng sản xuất ở những vùng đảm bảo nước tưới để đạt được kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, tổ chức khai thác có hiệu quả các công trình cấp nước sinh hoạt để phục vụ cấp nước sinh hoạt cho người dân, đối với những vùng thiếu nước sinh hoạt gay gắt phải chủ động sử dụng ngân sách địa phương để chủ động vận chuyển nước sạch ở nơi khác đến phục vụ cấp nước hỗ trợ cho nhân dân, tuyệt đối không để nhân dân thiếu nước uống, sinh hoạt.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, đơn vị liên quan, tập trung triển khai các biện pháp phòng chống hạn trong mùa khô năm 2016, đồng thời tiếp túc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tuyệt đối không sử dụng nước đục, cấu bẩn để uống, sinh hoạt, tránh nguy cơ dịch bệnh do sử dụng nước không hợp vệ sinh gây ra. Phối hợp với các đơn vị chủ đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tiếp tục kiểm tra, đánh giá cụ thể nguồn nước các hồ đập, sông suối; có phương án cụ thể điều tiết, sử dụng nước tiết kiệm, hợp lí để phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, cân đối nguồn nước để đảm bảo cung cấp cho cả vụ Đông Xuân 2015-2016.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Tây nguyên đề xuất kịp thời cho cấp có thẩm quyền công bố hạn hán xảy ra trong mùa khô năm 2016, tổng hợp, báo cáo và đề xuất cho UBND tỉnh trước ngày 05/3/2016 để theo dõi, chỉ đạo.

Gửi phản hồi

Tin tức khác