Gia Lai: Tập trung thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai, mới đây, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020” theo Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 30-5-2016 của UBND tỉnh. Đồng thời, khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết năm 2016 của ngành, địa phương để triển khai thực hiện.

Nông dân chăm sóc vườn cây hồ tiêu. Ảnh: T.N

Nông dân chăm sóc vườn cây hồ tiêu. Ảnh: T.N

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quyết liệt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu. Tiếp tục rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch ngành. Khẩn trương hoàn chỉnh lại các quy hoạch phát triển chăn nuôi, quy hoạch sản xuất rau an toàn, quy hoạch trồng trọt gắn với công nghiệp chế biến.

Triển khai kế hoạch trồng và tái canh cây cà phê trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 338/QĐ-UBND của UBND tỉnh và xây dựng kế hoạch chi tiết năm 2016, gắn với chương trình tín dụng ưu đãi tái canh cây cà phê để thực hiện. Mặt khác, các ngành chức năng, cùng các địa phương tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát sản xuất và kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và xử lý các vi phạm theo đúng quy định pháp luật…

Trả lời

Nguồn bài viết: Báo Gia Lai

Tin tức khác