Giải ngân FDI tháng 1 tăng 8,6%

Tác giả: Huy Thắng

Tính đến ngày 20/1, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 505 triệu USD, tăng 8,6 % so với cùng kỳ năm 2014.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT), điểm khác biệt so với tháng 1 của các năm trước, đó là trong tháng 1 năm nay tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 663,44 triệu USD, tăng 67,1% so với cùng kỳ năm 2014.

Cụ thể, tính đến ngày 20/1 cả nước có 44 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký là 392,18 triệu USD, tăng 85,5% so với cùng kỳ năm 2014. Có 19 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 271,26 triệu USD, tăng 45,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) trong tháng 1 đạt 8,49 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2014 và chiếm 66,8% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô trong tháng 1 đạt 8,2 tỷ USD tăng 0,9% so với cùng kỳ 2014.

Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài đạt 7,8 tỷ USD, tăng 41,4% so với cùng kỳ năm 2014 và chiếm 57,8% kim ngạch nhập khẩu.

Tính chung trong tháng 1, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 690 triệu USD.

Theo lĩnh vực đầu tư, trong tháng 1, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 18 dự án đầu tư đăng ký mới. Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 605,69 triệu USD, chiếm đến 91,3% tổng vốn đầu tư đăng ký trong tháng 1.

Lĩnh vực bán buôn bán lẻ, sửa chữa đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 30,79 triệu USD, chiếm 4,6% tổng vốn đầu tư.

Đứng thứ 3 là lĩnh vực sản xuất phân phối điện, nước với 1 dự án đầu tư mới và 2 dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 10,44 triệu USD.

Theo đối tác đầu tư, trong tháng 1, BritishVirginIslands dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 331,32 triệu USD, chiếm 49,9% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Hàn Quốc đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 110,25 triệu USD, chiếm 16,6% tổng vốn đầu tư.

Hongkong đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 105,5 triệu USD, chiếm 15,9% tổng vốn đầu tư.

Theo địa bàn đầu tư, TPHCM là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất với 20 cấp mới và 4 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 347,2 triệu USD, chiếm 52,3% tổng vốn đầu tư.

Bình Dương đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 100 triệu USD, chiếm 15,1%.

Hải Phòng đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 96,72 triệu USD chiếm 14,6% tổng vốn đầu tư.

Một số dự án lớn được cấp phép trong tháng 1 năm 2015 là: Dự án Cty TNHH Worldon (Việt Nam) tổng vốn đầu tư 300 triệu USD do nhà đầu tư BritishVirginIslands đầu tư tại TPHCM với mục tiêu sản xuất sản phẩm may mặc cao cấp.

Dự án Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam tại Hải Phòng điều chỉnh tăng vốn đầu tư 90 triệu USD sản xuất các loại áo lót và quần lót nữ.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: Báo điện tử Chính phủ

Tin tức khác