Bế giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức Đảng khóa VI

Tác giả:                                                                              M.T

Ngày 7/11/2019 vừa qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 1 tổ chức lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng khóa VI – 2019. Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên Giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên.

be giang lop nhan thuc dang (19)

Bế giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức Đảng khóa VI

Trong thời gian học từ ngày 17/10 đến 07/11/2019, 73 học viên viên được học tập 5 nội dung: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết quả 71 học viên đủ điều kiện tốt nghiệp, trong đó xuất sắc 1 học viên, chiếm tỷ lệ 1,4%; giỏi 15 học viên, chiếm tỷ lệ 20,55%.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên Giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên mong rằng sau khóa học này, mỗi học viên sẽ sớm được đơn vị tin tưởng để trở thành đảng viên gương mẫu.

Dịp này, Ban Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 1 trao 4 phần quà cho ban cán sự lớp có tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp tốt trong việc quản lý lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng.

Trả lời

Tin tức khác