Hà Giang: Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Sùng Khánh, huyện Vị Xuyên

Tác giả: Lê Hoàn

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích chùa Sùng Khánh (huyện Vị Xuyên, Hà Giang) hạng mục xây mới nhà bia và lầu chuông để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.style=”display:inline-block;width:336px;height:280px”
data-ad-client=”ca-pub-3429097342738591″
data-ad-slot=”9020124469″>

sùng-khánh

Cụ thể, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1163/BVHTTDL gửi UBND tỉnh Hà Giang về việc thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích chùa Sùng Khánh, tỉnh Hà Giang.

Theo đó, Bộ VHTTDL đã nhận được Công văn số 799/UBND-KGVX ngày 7/3/ 2017 của UBND tỉnh Hà Giang đề nghị thỏa thuận chủ trương tu bổ di tích chùa Sùng Khánh, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (kèm hồ sơ bản vẽ và Biên bản làm việc ngày 14/2/2017). Sau khi xem xét, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

Thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích chùa Sùng Khánh, hạng mục xây mới nhà bia và lầu chuông để bảo tồn và phá huy giá trị di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.style=”display:inline-block;width:336px;height:280px”
data-ad-client=”ca-pub-3429097342738591″
data-ad-slot=”9020124469″>

Bia chùa Sùng Khánh (Huyện Vị Xuyên - Hà Giang)

Bia chùa Sùng Khánh (Huyện Vị Xuyên – Hà Giang)

Căn cứ quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, đề nghị UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ điều kiện, năng lực về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập Báo cáo kinh tế- kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Sùng Khánh trình Bộ VHTTDL thẩm định theo quy định.

Về phương án thiết kế nhà bia và lầu chuông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp khác phù hợp hơn thay cho phương án sử dụng vách kính đế bảo vệ bia; Sử dụng gạch Bát truyền thống thay thế cho gạch Hạ Long để lát nền công trình.style=”display:inline-block;width:336px;height:280px”
data-ad-client=”ca-pub-3429097342738591″
data-ad-slot=”9020124469″>

Gửi phản hồi

Tin tức khác