Hà Tĩnh có Tân Chủ tịch tỉnh 40 tuổi trẻ nhất nước

Ông Đặng Quốc Khánh (sn 1976), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Ông Đặng Quốc Khánh - Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Đặng Quốc Khánh – Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Với 100% số phiếu tán thành, sáng nay (21/4), tại kỳ họp thứ 16, khóa XVI, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã bầu ông Đặng Quốc Khánh – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Đặng Quốc Khánh hiện là Chủ tịch UBND tỉnh trẻ nhất nước.

Ông Đặng Quốc Khánh, sinh ngày 02/09/1976 tại xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh; trình độ học vấn Đại học Kiến trúc, Tiến sĩ Quản lý đô thị và công trình, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đặng Quốc Khánh từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Xây dựng; Bí thư huyện ủy Nghi Xuân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, ông Đặng Quốc Khánh được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ngày 9/4, tại Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, ông Đặng Quốc Khánh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ông Đặng Quốc Khánh là con trai của ông Đặng Duy Báu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 1996-2005.

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Hồng Lĩnh (vừa được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh); Giới thiệu bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với các ông Đặng Quốc Vinh – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Dương Tất Thắng – Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản Thương mại Hà Tĩnh và ông Đặng Ngọc Sơn – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh./

Trả lời

Nguồn bài viết: VOV

Tin tức khác