Hà Tĩnh: Tuyệt đối không để xảy ra tại nạn trong trường vì nguyên nhân giá rét

Đó là yêu cầu của Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đối với các đơn vị trường học trên địa bàn.

Trưởng phòng GD&ĐT được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để chủ động đối phó; trường hợp cần thiết cho học sinh nghỉ học thì báo cáo lãnh đạo UBND cấp huyện và chỉ đạo các nhà trường thực hiện việc nghỉ rét.

Tổ chức rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các trường học để có giải pháp phù hợp bảo vệ cây xanh, rau xanh, khuôn viên trường học,.. và đảm bảo sức khỏe cho giáo viên, học sinh. Đặc biệt quan tâm tới các trường mầm non ở miền núi, vùng ven biển, khu vực phụ huynh học sinh còn có kinh tế khó khăn.

Không tổ chức các hoạt động tập trung ngoài trời; giáo viên phải nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm và phải nhắc nhở phụ huynh học sinh cho con em mình mặc đủ ấm trước khi đến trường; nhà trường thông báo rõ cho phụ huynh biết và thực hiện không bắt buộc học sinh mặc đồng phục trong những ngày giá rét.

Bố trí trực để hoạt động hành chính của trường diễn ra bình thường trong những ngày nghỉ rét, nếu học sinh vẫn đến trường thì phải bố trí học sinh tập trung về một phòng để giữ ấm và quản lí cho đến khi phụ huynh đến tận nơi đón về. Tuyệt đối không để xảy ra tại nạn trong trường vì nguyên nhân giá rét; không được để học sinh đứng ngoài cổng trường vì nghỉ rét.

Giám đốc Sở cũng yêu cầu nhân viên Y tế trường học chuẩn bị đủ các loại thuốc chữa bệnh thông thường, sơ cấp cứu kịp thời khi có tình huống ốm đau. Tăng cường truyền thông hướng dẫn chống rét: Hướng dẫn cách đảm bảo an toàn khi sưởi bằng than củi, lò sưởi điện; cách chăm sóc, chống rét cho vật nuôi, cây trồng (bằng các hình thức phát qua loa truyền thanh, tờ rơi, qua cổng thông tin điện tử, sổ liên lạc điện tử; qua hệ thống truyền thanh cấp xã,…).

Sau các ngày nghỉ rét, các trường học phải bố trí lịch học bù để thực hiện nghiêm túc khung kế hoạch năm học đã đề ra.

Trả lời

Nguồn bài viết: Giaoducthoidai.vn

Tin tức khác