Hậu Giang thiếu hơn 900 giáo viên các cấp học

Trong năm học mới 2015-2016 này, Ngành Giáo dục tỉnh Hậu Giang thiếu 916 biên chế giáo viên các cấp học.thieu_giao_vien_HYPC

Trong đó, thiếu nhiều nhất ở cấp lớp mầm non, mẫu giáo với 516 giáo viên, cấp tiểu học 267 giáo viên, trung học cơ sở 80 giáo viên và THPT là 53 giáo viên.

Nguyên nhân là do quy mô trường, lớp, học sinh tăng, trong đó số học sinh các cấp học trong năm học này tăng hơn 3.500 học sinh, nhưng biên chế được giao cho các huyện, thị xã, thành phố không tăng thêm. Đây là vấn đề rất bất cập, ngành đã nhiều lần đề xuất, kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, lãnh đạo tỉnh nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét.

Để khắc phục khó khăn trước mắt, tỉnh Hậu Giang đã tập trung rà soát, cơ cấu lại đội ngũ giáo viên, nhân viên từng trường theo từng vị trí việc làm để cân đối lại biên chế được giao; trên cơ sở đó, điều động giáo viên đang thừa của trường này sang giảng dạy ở các trường đang thiếu trong nội bộ địa phương.

Về hướng khắc phục trong thời gian tới, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết: “Hiện tại, chúng tôi cũng đang đề nghị Bộ Nội vụ thẩm định cho phép UBND tỉnh hợp đồng giáo viên theo số học sinh mầm non đã tăng thêm. Trên cơ sở đó, chúng tôi trình HĐND vào cuối năm để hợp đồng với giáo viên mầm non”./.

Trả lời

Nguồn bài viết: Tấn Phong/VOV - ĐBSCL

Tin tức khác