Kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại buổi làm việc với UBND tỉnh Kon Tum

Thông báo Kết luận số 4499/TB-BVHTTDL ngày 29/10/2015 của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
DCC_1446606189
Ngày 19 tháng 10 năm 2015, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã có buổi làm việc với đồng chí Nguyễn Đức Tuy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về công tác văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn Tỉnh. Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện lãnh đạo: Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Di sản văn hóa, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Văn hóa cơ sở và Văn phòng Bộ; về phía tỉnh Kon Tum có đại diện lãnh đạo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum báo cáo về công tác văn hóa, thể thao và du lịch của Tỉnh và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1. Về chủ trương đăng cai tổ chức Festival tạc tượng gỗ dân gian khu vực Tây Nguyên:

– Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ chủ trương đăng cai tổ chức hoạt động nêu trên theo hình thức Lễ hội. Tuy nhiên, tạc tượng gỗ là một loại hình di sản văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên nên đề nghị Tỉnh chủ trì làm việc với các tỉnh Tây Nguyên để thống nhất tên gọi, vai trò của địa phương chủ trì, quy mô tổ chức (gợi ý phương án tên gọi Lễ hội nghệ thuật dân gian các dân tộc Tây Nguyên). Đồng thời, Tỉnh cần đẩy mạnh kêu gọi xã hội hóa trong hoạt động lễ hội và phát huy mạnh mẽ vai trò của các nghệ nhân.

– Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Văn hóa cơ sở, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm hỗ trợ Tỉnh về công tác chuyên môn.

2. Về đề nghị lập hồ sơ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum và di tích lịch sử Chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh:

Giao Cục Di sản văn hóa:

– Hướng dẫn Tỉnh trong việc lập và hoàn thiện hồ sơ xếp hạng di tích.

– Làm việc với Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia về hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum và di tích lịch sử Chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh trên cơ sở đề xuất của Tỉnh.

3. Việc hỗ trợ đầu tư cho Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum và Dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hỗ trợ Tỉnh đầu tư đối với 02 di tích trong giai đoạn 2010-2015, đề nghị Tỉnh rà soát việc thực hiện kinh phí, trên cơ sở đó, đề nghị Tỉnh chủ động tính toán nhu cầu và làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa vào Kế hoạch trung hạn 2016-2020 theo quy định của Luật đầu tư công.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: vanhoa.gov.vn

Tin tức khác