Khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị hè

Tác giả: NGỌC .TIẾN

Ngày 11/7/2019, Quận ủy Quận 1 khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị hè cho 150 học viên là cán bộ quản lý giáo dục, cấp ủy, ban giám hiệu các trung tâm, các trường mầm non, trung học phổ thông, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, giáo viên Trường bồi dưỡng nghiệp vụ giáo dục Quận 1. Tham dự có các đồng chí: Lê Thị Lan Chi, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Quận 1; Nguyễn Trung Châu Tuyên, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1; Bùi Nam Hồng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 1.

khai giang lop chinh tri he (6)

Khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị hè

Trong 2 ngày, các học viên được học tập 3 chuyên đề: Nghị Quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Nghị quyết số 36-NQ/TW chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045…; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 “Xây dựng và ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; tình hình quốc tế, trong nước và thành phố nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2019, những vấn đề trọng tâm về phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương năm 2019…

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên đề nghị các học viên nghiêm túc học tập, nghiên cứu truyền tải cho học sinh ý thức được trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo, và đem kiến thức áp dụng thực tiễn vào công tác, góp phần cho Quận 1 hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra…

Kết thúc khóa học, các học viên viết bài thu hoạch liên quan đến các nội dung đã được học.

 

Gửi phản hồi

Tin tức khác