Khi nào nhận được giấy báo kết quả thi?

Trước ngày 30/07, tất cả các Hộ đồng thi do trường Đại học chủ trì sẽ in, gửi giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh.giay-chung-nhan-thi_634972845427095523-1302

Theo Bộ giáo dục và đào tạo, trước ngày 30/07/2015 tất cả các Hộ đồng thi do Trường Đại học chủ trì sẽ In và gửi giấy chứng nhận kết quả thi để học sinh xét tuyển ĐH-CĐ.

Theo hướng dẫn xét tuyển ĐH, CĐ năm 2015 của Bộ giáo dục: Ngay sau khi chấm thi xong, các trường ĐH chủ trì cụm thi, in và gửi giấy chứng nhận kết quả của thí sinh qua sở GDĐT để chuyển cho thí sinh.untitled_2-1255

Sở GDĐT nhận và chuyển giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh đúng thời gian quy định, không để xảy ra thất lạc hoặc chuyển chậm ảnh hưởng đến thời gian đăng ký xét tuyển của thí sinh. Thí sinh sẽ nhận giấy chứng nhận kết quả thi tại nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm cả học sinh lớp 12 cũng như thí sinh tự do.

Theo quy định trên mỗi giấy chứng nhận kết quả thi sẽ có đầy đủ thông tin kết quả của tất cả các môn mà học sinh dự thi thpt quốc gia 2015 và có đóng dấu đỏ của Hội đồng thi và chỉ được cấp 1 lần.

Trong trường hợp thất lạc hoặc mất giấy chứng nhận kết quả thi:

Thí sinh lưu ý:

Trường hợp không nhận được thì thí sinh liên hệ với Sở giáo dục để được hướng dẫn giải quyết.

Trường hợp đã nhận được giấy chứng nhận kết quả sau đó bị mất thi sẽ không được cấp lại. Vì thế thí sinh khi nhận được 4 giấy chứng nhận kết quả cần lưu ý cẩn thận tránh trường hợp mất đáng tiếc xảy ra.

Trả lời

Nguồn bài viết: Báo Giao Thông

Tin tức khác