Kiên Giang: Công tác an sinh xã hội được liên hiệp các tổ chức hữu nghị làm tốt

Tác giả: Trương Ánh Sáng

Với vai trò, nhiệm vụ là cơ quan đầu mối trong quan hệ, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang đã tích cực vận động, triển khai nhiều chương trình, dự án của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp….góp phần phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân…

Hội nghị các nhà tài trợ năm 2014.

Hội nghị các nhà tài trợ năm 2014.

Các chương trình, dự án tập trung chủ yếu là các đối tượng phụ nữ, trẻ em khuyết tật, đồng bào dân tộc, hộ nghèo, hộ cận nghèo, giúp đỡ người dân nâng cao kiến thức phát triển kinh tế hộ gia đình thông qua các mô hình sinh kế nâng cao thu nhập để từng bước giảm nghèo bền vững.

Các dự án đã đảm bảo sự thống nhất hài hòa giữa chính quyền địa phương, người hưởng lợi và đáp ứng các tiêu chí của các nhà tài trợ, thu hút sự tham gia rộng rãi  của các đoàn thể quần chúng, của cộng đồng, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Kiên Giang với nhân dân các nước, các tổ chức quốc tế; qua đó phát huy các giá trị văn hóa tinh thần, tăng cường giao lưu và đoàn kết quốc tế góp phần phát triển công tác đối ngoại nhân dân ngày càng hiệu quả và thiết thực.

Qua mười năm tích cực chủ động vận động viện trợ, tài trợ trong và ngoài nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang đã giải ngân trên 1.152 tỷ đồng, tương đương 62,741 triệu USD, nguồn kinh phí trên tập trung đầu tư trong các lĩnh vực: nhà ở cho hộ nghèo 21,1%, đường giao thông nông thôn 37%, phòng học và học bổng 13,49%, y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng 13,4%, môi trường và bảo vệ đa dạng sinh học 20,9%…

Riêng trong năm 2014, Liên hiệp đã vận động cam kết tài trợ 5.493.186USD, tương đương 115.356.915.389 tỷ đồng, giải ngân 3.238.588USD, tương đương 68.010.350.389 tỷ đồng tập trung trong các lĩnh vực: Phongg học mầm non, tiểu học, học bổng cho học sinh nghèo trên 22,9 tỷ 929 triệu đồng; ứng phó với biến đổi khí hậu trên 14 tỷ 293 triệu đồng; nước sạch, môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học trên 8 tỷ 389 triệu đồng; y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng trên 6 tỷ 491 triệu đồng; mô hình sinh kế cho người nghèo trên 6 tỷ đồng, nhà ở cho hộ nghèo trên 716 triệu đồng, hỗ trợ an sinh xã hội trên 7,5 tỷ đồng “ Đến nay, tổng kinh phí tài trợ hoạt động từ thiện nhân đạo của kiều bào thông qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị vận động trên 12 triệu USD đã góp phần thiết thực vào giải quyết các vấn đề khó khăn ở một số xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo ổn định cuộc sống…” ông Lê Văn Hồng, chủ tịch hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cho biết.

Còn ông Phạm Minh Ngọc, việt kiều Australia, vui mừng trước sự đổi thay của quê hương đất nước, phấn khởi cho biết, hàng năm, bà con việt kiều với tấm lòng nhân ái đã có những hành động thiết thực hướng về cội nguồn, hướng về tổ quốc, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, riêng ông, năm 2014 đã giúp đỡ bà con nghèo trong cộng đồng dân cư 05 tấn gạo, những tấn gạo đó tuy không là nhiều nhưng phần nào cũng đã chia bớt khó khăn cho một số người, tạo cho họ có thêm niềm tin yêu trong cuộc sống.

Ông Lê Văn Thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, đánh giá cao tinh thần tương thân tương ái của các nhà tài trợ, các nguồn tài trợ, viện trợ là nguồn lực quan trọng góp phần nâng cao đời sống nhân dân, an sinh xã hội, giảm nghèo và phát triển kinh tế-xã hội của. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các nhà tài trợ trong và ngoài nước để góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo và phát triển bền vững trên mọi lĩnh vực góp phần giải quyết khó khăn của địa phương trong việc xây dựng cầu đường giao thông nông thôn, trường lớp học; hỗ trợ phát triển giáo dục cho các cấp học; nâng cao chất lượng và điều kiện chăm sóc y tế cho đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn tài nguyên thiên nhiên./.

Trả lời

Tin tức khác