Kiên Giang: Nâng Cao nhận thức người tiêu dùng

Tác giả: Trương Anh Sáng

Trong năm 2014, các Sở tổ chức tuyên truyền phổ biến cho người tiêu dùng và các cơ sở sản xuất, kinh doanh nắm các quy định về pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ yếu bằng các hình thức như tổ chức hội nghị, tập huấn, đưa tin trên truyền hình, phát hành tờ rơi và lồng ghép trong các đợt thanh, kiểm tra.

Tại các huyện chủ yếu tuyên truyền bằng cách lồng ghép trong các đợt thanh, kiểm tra, treo băng rôn, đưa tin trên Đài truyền thanh huyện phối hợp với đoàn thể để tuyên truyền, phổ biến Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật An toàn thực phẩm; Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quy định về ghi nhãn hàng hóa, quy định về điều kiện ATTP; các quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trang thông tin trên mạng; các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng; trong lĩnh vực thương mại, an toàn thực phẩm…

Chi cục TCĐLCL đã tiếp nhận được 02 bản công bố sản phẩm, hàng hóa phù họp tiêu chuẩn quốc gia cho sản phẩm gạch (tính đến nay đã tiếp nhận được 47 bản công bố); Sở Y tế tiếp nhận được 50 hồ sơ công bố hợp quy cho sản phẩm nước uống đóng chai và 01 hồ sơ công bố hợp quy cho sản phẩm nước đá dùng liền; Sở Xây dựng tiếp nhận được 12 hồ sơ công bố hợp quy cho sản phẩm xi măng.

Các sở và các huyện đã tổ chức thanh tra, kiểm tra được 24.709 cơ sở sản xuất, kinh doanh; sản phẩm, hàng hóa chủ yếu là xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, đồ điện – điện tử, dầu nhờn, thực phẩm, vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng, xuất bản phẩm, thiết bị ngành in, dịch vụ Internet sản phẩm nông, thủy sản, thuốc thú y…. Trong đó, có 5.309 cơ sở vi phạm, chủ yếu là bán hàng quá hạn sử dụng, ghi nhãn chưa đúng quy định, bán hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng kém chất lượng…

06 Sở và 12 huvện, thị xã đã tiếp nhận 13 đơn khiếu nại, tố cáo về chất lượng sản phẩm hàng hóa. Các vụ khiếu nại, tố cáo được xác minh và trả lời theo luật định, người khiếu nại tố cáo đều hài lòng với kết quả giải quyết.

Nhìn chung, công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong thời gian qua đã được các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm soát, có nhiều chuyển biến rõ rệt. Chất lượng sản phẩm, hàng hóa từng bước được nâng cao; các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngày càng am hiểu các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, chất lượng sản phâm, hàng hóa; việc ghi nhãn hàng hóa đã được các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện tương đối tốt.
Việc công bố hợp quy đã được các doanh nghiệp quan tâm thực hiện.

Tuy nhiên còn một số mặt hạn chế như sau: Công tác phối hợp trong quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa giữa các ngành, các cấp chưa được chặt chẽ, đồng bộ. Đặc biệt trong công tác thanh tra, kiểm tra mặc dù đã có chuyển biến tích cực, có sự phối hợp giữa các ngành nhưng hiệu quả trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các đơn vị chưa cao, vẫn còn tình trạng nơi thì có nhiều đoàn đến thanh tra, kiểm tra, có nơi lại bỏ sót trong quản lý.Tình hình bán hàng hóa kém chất lượng, quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ còn phổ biến nhất là ở vùng sâu, vùng xa khó quản lý. Nhiều cơ sở sản xuất chưa thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp quy theo quy định.

Một số cơ sở kinh doanh chưa am hiểu pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nên không yêu cầu nhà sản xuất, phân phối cung cấp đầy đủ hồ sơ chất lượng hàng hóa theo quy định.
Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa đảm bảo an toàn, sức khỏe người tiêu dùng, bảo vệ môi trường, đồng thời cũng góp phần nâng cao được uy tín, giá trị của hàng Việt Nam nói chung và hàng hóa trong tỉnh nói riêng.

Gửi phản hồi

Tin tức khác