Kiên Giang: Thay đổi diện mạo từ xây dựng nông thôn mới

Tác giả: Trương Anh Sáng

Là một trong bốn xã nằm trong Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp giai đoạn 2011 – 2014, trong những năm qua, cấp ủy Đảng, ủy ban nhân dân và người dân xã Tân Hiệp B ( Tân Hiệp – Kiên Giang) luôn nâng cao ý thức, tích cực lao động sản xuất, đoàn kết nhất trí, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới một cách vững chắc.

ok

Khai thông tư tưởng

Trước khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từng đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, thành viên chỉ đạo, Ban quản lý của Ban quản lý xây dựng nông thôn mới nhận thức rằng việc xây dựng nông thôn mới là một chủ trương đúng đắn hợp với ý Đảng, lòng dân.

Mọi người nhận thấy rằng, muốn thực hiện thành công công cuộc xây dựng nông thôn mới cần phải quán triệt cho cả hệ thống chính trị về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về xây dựng nông thôn mới, tập trung dồn sức của cả hệ thống chính trị và của nhân dân, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về thay đổi tập quán canh tác trong sản xuất nông nghiệp, nếp sống trong sinh hoạt, ý thức tự lực, tự cường vươn lên, không trông chờ ỷ lại vào nhà nước …để cùng nhau hoàn thành tốt mục tiêu xây dựng nông thôn mới “ Hội cựu chiến binh luôn vận động hội viên tham gia các lớp học về chuyển giao khoa học nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt với các mô hình nuôi cá nước ngọt ở Tân Hòa, Tân An, mô hình nuôi ếch ở Tân Phú, nuôi ba ba ở Tân Hà A….đã góp phần giúp các hộ gia đình xóa đói giảm nghèo, có điều kiện để thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới” ông Đỗ Mạnh Hùng, phó chủ tịch Hội cựu chiến binh, cho biết.

Ban chỉ đạo đã triển khai Chương trình, kế hoạch, giải pháp xây dựng nông thôn mới đến Ban chấp hành, các chi bộ, khối vận, tổ nhân dân tự quản, lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giảm chi phí, tăng thu nhập, bảo vệ môi trường…đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức từ trong nội bộ cơ quan, đoàn thể đến quần chúng nhân dân, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ở từng tổ nhân dân tự quản, từng ấp, đoàn thể …diễn ra sôi nổi, khí thế khởi sắc; kết cấu hạ tầng nông thôn được nhân dân quan tâm đầu tư nâng cấp sửa chữa, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất được quan tâm đồng bộ nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Phát huy tốt lợi thế của nhân dân

Nhằm phát huy tốt vai trò chủ thể của nhân dân, Ban chỉ đạo, Ban quản lý đã phân công các thành viên xuống các ấp kết hợp với Ban vận động ấp phát động rộng rãi trong nhân dân đăng ký thi đua xây dựng nông thôn mới, thành lập ban giám sát các công việc để đảm bảo chất lượng, thời gian, tiến độ thực hiện các công trình, phát huy quyền làm chủ của nhân dân với “ dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra” nhằm thực hiện tốt 15 việc hộ gia đình, 12 việc tổ nhân dân tự quản và ấp phải thực hiện.

Sự đoàn kết, nhất trí, lòng quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong những năm qua đã mang lại những hiệu quả thiết thực góp phần thực hiện các hạng mục, công trình đạt thắng lợi. Công tác xây dựng quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hóa, đường trục xã, liên xã, trục ấp, liên ấp, đường ngõ xóm được nhựa hóa, bê tông hóa đạt chuẩn của Bộ giao thông vận tải; hệ thống thủy lợi nội đồng cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất, đảm bảo cho việc bơm tưới phục vụ sản xuất cho 2.987ha và dân sinh, 98% hộ dân được sử dụng điện, trường lớp được đầu tư theo hướng chuẩn quốc gia, nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn của Bộ văn hóa thể thao và du lịch. Các tiêu chí: chợ, bưu điện, nhà ở khu dân cư, kinh tế và tổ sản xuất, hộ nghèo, lao động có việc làm thường xuyên…đều đạt theo chuẩn nông thôn mới “ Đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới là sự nỗ lực không quản ngại khó khăn và đầy trách nhiệm của các thành viên ban chỉ đạo và quần chúng nhân dân.

Ông Bùi Văn Chúc, chủ tịch ủy ban nhân xã  Tân Hiệp B.

Ông Bùi Văn Chúc, chủ tịch ủy ban nhân xã Tân Hiệp B.

Đó là kết quả của sự biết tập trung quyết liệt thực hiện các tiêu chí bức xúc và thiết thực của nhân dân, nhóm tiêu chí nâng cao đời sống nhân dân vừa tạo khí thế phấn khởi cho dân vừa nuôi dưỡng sức dân vừa được lòng dân, từ đó, mới khơi dậy và phát huy tốt vai trò chủ thể của nhân dân là yếu tố quyết định thành công chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương” Ông Bùi Văn Chúc, chủ tịch ủy ban nhân xã, chia sẻ.

Xã Tân Hiệp B cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, làm tiền đề cho sự phát triển cho những năm tiếp theo nhằm nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân liên kết hợp tác xây dựng kết cấu hạ tâng kênh mương, thủy lợi nội đồng, kiên cố hóa cống máng, trạm bơm điện phục vụ sản xuất, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, duy trì mô hình cánh đồng mẫu lớn, ứng dụng đồng bộ các giải pháp về khoa học kĩ thuật và công nghệ; xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tiết kiệm trong tổ chức ma chay, cưới hỏi; giữ gìn tốt an ninh chính trị với các mô hình “ Cổng rào an ninh trật tự”, “ Xứ đạo an toàn”, “ Tổ nhân dân tự quản 2 không”…nhằm đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, nâng cao chất lượng của các ngành, đoàn thể, tăng cường công tác vận động, tuyên truyền sâu rộng trong đoàn thể quần chúng nhân dân nhằm hoàn thiện 100% các công trình xây dựng nông thôn mới./.

Trả lời

Tin tức khác