Kon Tum: Dự kiến tăng định mức bồi dưỡng giáo viên dạy phụ đạo

Tác giả: Lập Phương

Dự thảo Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu sổ giai đoạn 2016-2020 của Sở GD&ĐT Kon Tum đề cập đến việc nâng định mức bồi dưỡng giáo viên dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém.
1_VMBA
Theo đó, đối với bậc mầm non, nếu nhóm, lớp được bố trí đủ định mức biên chế giáo viên phù hợp với quy mô để thực hiện dạy 2 buổi/ngày theo quy định: Giáo viên thực hiện không được hưởng tiền bồi dưỡng.

Nếu nhóm, lớp không được bố trí đủ định mức biên chế giáo viên phù hợp quy mô để thực hiện dạy 2 buổi/ngày theo quy định: Giáo viên thực hiện được bồi dưỡng với định mức 30.000đ/tiết (mức cũ của Đề án giai đoạn 2008-2015 là 10.000 đồng/tiết).

Đối với cấp tiểu học, nếu lớp học được bố trí đủ định mức biên chế 1,5 giáo viên/lớp để thực hiện dạy 2 buổi/ngày theo quy định: Giáo viên thực hiện không được hưởng tiền bồi dưỡng.

Nếu lóp học bố trí định mức biên chế 1,2 giáo viên/lớp để thực hiện dạy 1 buổi/ngày theo quy định: Giáo viên thực hiện được bồi dưỡng với định mức 35.000đ/tiết (mức cũ của Đề án giai đoạn 2008-2015 là 15.000 đồng/tiết).

Đối với cấp THCS, THPT và bổ túc văn hóa cấp THCS, THPT, định mức bồi dưỡng giáo viên dạy phụ đạo cấp THCS là 40.000đ/tiết (mức cũ của Đề án giai đoạn 2008-2015 là 20.000 đồng/tiết).

Định mức bồi dưỡng giáo viên dạy phụ đạo cấp THPT: 45.000đ/tiết (mức cũ của Đề án giai đoạn 2008-2015 là 25.000 đồng/tiết).

Theo dự thảo, căn cứ chất lượng học tập các môn học của học sinh, hiệu trưởng các trường và tương đương chịu trách nhiệm xác định, sắp xếp đối tượng học sinh yếu, kém cần phụ đạo; môn phụ đạo, nội dung phụ đạo của các môn học phù hợp với nhu cầu của học sinh;

Bố trí số tiết dạy phụ đạo/lớp/tuần cho từng môn đảm bảo thời lượng quy định. Trong đó chú trọng ưu tiên các môn công cụ và những nội dung học sinh còn yếu, mất căn bản, hổng kiến thức.

Hiệu trưởng nhà trường và tương đương có trách nhiệm tổ chức, quản lý chặt chẽ, hiệu quả việc dạy giãn tiết, phụ đạo tại đơn vị; chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện trước cơ quan quản lý cấp trên.

Trả lời

Nguồn bài viết: giaoducthoidai.vn

Tin tức khác