Kỹ năng phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục học sinh

Tác giả: NT

Ngày 17/7/2019 vừa qua, Quận ủy Quận 1 tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè chuyên đề “Kỹ năng phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục học sinh” cho hơn 2.000 chuyên viên Phòng Giáo dục – Đào tạo Quận 1, cấp ủy, ban giám hiệu, giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, công lập… trên địa bàn quận.

KY NANG GIAO DUC HOC SINH (1)

Kỹ năng phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục học sinh

Báo cáo viên Nguyễn Thị Bích Hồng, Giảng viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM cho biết: động cơ học tập của học sinh rất đa dạng và đa tầng, vì vậy trách nhiệm của giáo viên là người giúp học sinh hình thành động cơ học tập đúng đắn. Giáo viên không nên áp đặt hoặc đưa ra những mô hình học tập cho học sinh mà là người khơi dậy động cơ học tập. Giáo viên là người dẫn dắt học sinh hướng đến tri thức, hình thành nhân cách cho học sinh do đó để giúp học sinh củng cố duy trì động cơ học tập. Nhà trường, cô giáo cần phải nhắc nhở học sinh tự mình trả lời các câu hỏi về học tập như: mục đích học tập, động cơ học tập, tại sao học tập và học như thế nào. Đồng thời, nhà trường và giáo viên không cần coi trọng, chạy theo thành tích mà làm ảnh hưởng đến môi trường học tập của học sinh.

Báo cáo viên nhấn mạnh: học sinh lúc nào cũng vậy, không thể tránh những em chưa ngoan vì nhiều lý do, ngoài ra, giáo viên có những áp lực về hồ sơ… nhưng bất cứ trường hợp nào, giáo viên phải biết kiểm soát được hành vi và ngôn từ của mình trước học sinh, đây là điều quan trọng trong môi trường sư phạm, không được có ngôn từ phản cảm để đánh mất hình ảnh của một giáo viên trong mắt học sinh và mang đến những hậu quả đáng trách. Phải biết kiềm chế, thân thiện, cởi mở, mềm mỏng, khoan dung, kiên trì giáo dục những học sinh chưa ngoan và không nên phân biệt các em một cách quá rõ ràng vì dễ làm các em tổn thương và phản kháng. Nếu chỉ trên nhà trường thôi thì chưa đủ, muốn học sinh không sao nhãng việc học thì nhà trường và phụ huynh phải kết hợp, quan tâm, gần gũi, và tìm những điểm mạnh, tích cực của các em để biểu dương, khích lệ, khuyên dạy.

Trả lời

Tin tức khác