Lâm Đồng: Bảo Lộc cần sớm đầu tư xây dựng nghĩa trang khu vực

Mới đây, trong các cuộc tiếp xúc với đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, một số cử tri tại thành phố Bảo Lộc đã có ý kiến phản ánh và đề nghị thành phố sớm triển khai đầu tư nghĩa trang khu vực. Bởi vì, hiện nay, các nghĩa trang đã hết hoặc sắp hết diện tích đất theo quy hoạch, không đáp ứng yêu cầu mai táng của người dân địa phương.

Ý kiến của cử tri đã được lãnh đạo UBND thành phố Bảo Lộc giải đáp. Theo đó, từ hiện trạng và những bất cập trong việc quản lý, sử dụng đất tại các nghĩa trang, từ cuối năm 2009, UBND thị xã đã phê duyệt Đề án và HĐND thị xã (nay là thành phố) Bảo Lộc đã có Nghị quyết về việc thông qua “Đề án xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang giai đoạn từ nay đến năm 2025”. Theo Đề án, việc quy hoạch mạng lưới các nghĩa trang trong thành phố được phân thành 2 cấp: Nghĩa trang cấp thành phố (gồm Nghĩa trang Liệt sĩ và 2 nghĩa trang khu vực) và nghĩa trang cấp xã, phường (nghĩa trang nhân dân).

Một góc Nghĩa trang Liên Tôn (phường Lộc Sơn)

Một góc Nghĩa trang Liên Tôn (phường Lộc Sơn)

Đối với nghĩa trang cấp thành phố, Nghĩa trang Liệt sĩ được giữ nguyên theo quy hoạch hiện có. 2 nghĩa trang khu vực đã được quy hoạch là: Nghĩa trang khu vực I (tại xã Lộc Thanh) có quy mô diện tích khoảng 30 ha, phục vụ nhu cầu chôn cất của các phường I, Lộc Phát, Lộc Sơn và các xã Lộc Thanh, Lộc Nga; Nghĩa trang khu vực II (tại thôn 2, xã Đại Lào) có quy mô diện tích 55,64 ha, phục vụ nhu cầu chôn cất của các phường II, B’Lao, Lộc Tiến và các xã Đại Lào, Lộc Châu. Đối với nghĩa trang cấp xã, phường, theo Đề án thì sẽ dần dần đóng cửa các nghĩa trang gây ô nhiễm môi trường và các nghĩa trang không còn đất chôn cất. Mặt khác, theo quy hoạch phát triển của thành phố, một số nghĩa trang có thể được cải tạo, di dời sau khi đã hình thành 2 nghĩa trang khu vực.

Đối với Nghĩa trang khu vực II (thôn 2, xã Đại Lào), thành phố Bảo Lộc đã đầu tư từ ngân sách Nhà nước để xây dựng đường giao thông (đường Thi Sách) đến “chân” Nghĩa trang và công khai kêu gọi “xã hội hóa”. Các doanh nghiệp và cá nhân đều có thể tham gia đầu tư, quản lý và khai thác việc sử dụng đất trong khuôn viên Nghĩa trang. Hiện nay, UBND thành phố đã chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Công viên nghĩa trang làm chủ đầu tư dự án. Còn đối với Nghĩa trang khu vực I (tại xã Lộc Thanh), thành phố hiện đang khảo sát, xác định cụ thể vị trí để thực hiện việc lập quy hoạch và kêu gọi đầu tư dự án.

Tuy nhiên, việc triển khai các dự án nghĩa trang khu vực còn chậm, không đảm bảo tiến độ. UBND thành phố Bảo Lộc tiếp tục cho gia hạn thời gian sử dụng đất tại các nghĩa trang trên địa bàn thành phố (nếu còn quỹ đất). Nếu không còn quỹ đất thì được mở rộng theo quy hoạch đã được phê duyệt. Như vậy, trước mắt, nhu cầu mai táng, chôn cất của nhân dân vẫn được đảm bảo.

Trả lời

Nguồn bài viết: Baolamdong.vn

Tin tức khác