Lâm Đồng quy hoạch phát triển mắc ca đến năm 2030

Ngày 25/5, tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh vừa công bố chi tiết quy hoạch phát triển cây mắc ca giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

Đến năm 2030 Lâm Đồng có khoảng 15.000ha cây mắc ca

Đến năm 2030 Lâm Đồng có khoảng 15.000ha cây mắc ca

Theo đó, giai đoạn 2016-2020, tổng diện tích cây mắc ca trồng xen tại Lâm Đồng đạt 3.500-4.000ha tại 7 địa phương gồm huyện Lâm Hà (trên 1.000ha), Đức Trọng (160ha), Đam Rông (84ha), Bảo Lộc (56ha).

Đối với huyện Đơn Dương duy trì diện tích cây mắc ca hiện có, xem xét trồng thử nghiệm cây mắc ca trong vườn cà phê trên những diện tích đất dốc để phát huy hiệu quả sử dụng đất.

Giai đoạn từ 2021-2030, tiếp tục mở rộng diện tích cây mắc ca tại những khu vực có điều kiện để phát triển cây mắc ca một cách bền vững. Đến năm 2030, tổng diện tích trồng mắc ca tại Lâm Đồng đạt 12.000-15.000ha.

Đến năm 2020, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng ít nhất từ 1-2 cơ sở sơ chế hạt mắc ca và kho bảo quản chuyên dụng, đạt công suất trên 2.000 tấn hạt/năm. Thu hút doanh nghiệp chế biến sản phẩm từ hạt mắc ca và nhân mắc ca với công suất thiết kế đạt trên 1.000 tấn/năm.

Tổng nguồn vốn đầu tư cho việc quy hoạt trồng cây mắc ca trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là 2.138 tỷ đồng. Trong đó vốn nhà nước 30 tỷ đồng (chiếm 1,2%), vốn tín dụng 1.470 tỷ đồng (chiếm 68,8%) và vốn doanh nghiệp và của hộ dân trồng mắc ca là 638 tỷ đồng (chiếm 29,8%).

Trả lời

Nguồn bài viết: Nongnghiep.vn

Tin tức khác