Làng Phú Viên xây dựng các thiết chế văn hóa

Nhằm tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa – văn nghệ, TDTT, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, làng Phú Viên, xã Trường Minh (Nông Cống) đã thực hiện xã hội hóa hoàn thiện các thiết chế văn hóa ở cơ sở.

Làng Phú Viên có diện tích 60,1ha; 173 hộ dân với 670 nhân khẩu. Nhân dân trong làng có truyền thống anh dũng kiên cường trong đấu tranh cách mạng, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất. Trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc, làng có hàng trăm người con lên đường tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, trong đó có 18 người con đã anh dũng hy sinh, 14 người trở về quê hương mang trong mình thương tật; làng có 3 bà mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Năm 2000 làng được công nhận danh hiệu làng văn hóa cấp tỉnh.

Cổng làng Phú Viên.

Cổng làng Phú Viên.

Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở làng Phú Viên đạt được những kết quả quan trọng; các thiết chế văn hóa cơ sở đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Làng luôn quan tâm việc bố trí địa điểm, đưa ra các phương án cụ thể, xây dựng các thiết chế văn hóa như: Nhà bia liệt sỹ, đình làng, cổng đình, cổng làng, sân thể thao…

Trong hai năm 2015 và 2016 làng đã vận động, kêu gọi nhiều cá nhân, tổ chức công đức và vận động nhân dân địa phương đóng góp công sức, vật chất để xây dựng các công trình văn hóa với tổng giá trị lên đến 2 tỷ đồng. Trong đó cổng làng trị giá 200 triệu đồng, do gia đình chị Nguyễn Thị Ngà là con em địa phương đang sinh sống tại tỉnh Ninh Bình đầu tư 100% giá trị công trình.

Đối với công trình đình làng có trị giá 1,5 tỷ đồng do gia đình anh Lê Duy Giáp là người con của làng đang sinh sống tại Hà Nội hỗ trợ 70% giá trị công trình, 30% còn lại do con em địa phương công đức và đóng góp. Ngôi đình được thiết kế 5 gian và 1 chính tẩm với diện tích gần 200 m2, dựa trên hình mẫu ngôi đình làng cũ đã bị chiến tranh tàn phá. Bên cạnh đó, nhiều cá nhân tổ chức còn công đức xây dựng cổng đình, cột cờ, ban thờ, các vật dụng trang trí trong đình, hệ thống ghế đá, hệ thống cây xanh quanh khuôn viên đình làng với giá trị hàng trăm triệu đồng.

Việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao đã thúc đẩy các phong trào văn hóa – thể thao của làng phát triển, đã hình thành các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, TDTT, góp phần gắn kết tình đoàn kết trong nhân dân; động viên mỗi người dân đồng sức, đồng lòng trong xây dựng nông thôn mới và xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: Vanhoadoisong.vn

Tin tức khác